I alle mine ti år på barne- og ungdomskolen gikk jeg til skolen. Noen av mine beste minner ble til på den stien. I den skogen som alltid har vært her. Den skogen Bamble kommune nå planlegger å hugge ned. Skogen som i verste fall blir erstattet med mange boliger på Bunestoppen.

Det har alltid gått folk på langrenn i lysløypa om vinteren. Barneskolen har alltid grillet pølser ved gapahuken. Det har alltid vært mennesker i alle aldre som tar seg en joggetur i flott natur. Nå er jeg redd at det som alltid har vært, kun blir til noe som var.

Det er fort å kun henge seg opp i personlige minner, men vi må ikke glemme det som kanskje er viktigst; naturen. Overalt i verden ødelegger vi natur. Vi bygger stadig nye veier og boområder. Vi fortsetter å forsterke klimaendringene som allerede truer planeten vår. Nå vil dere i Bamble kommune også være en del av denne statistikken ved å hugge den flotte skogen vi har.

For Bunestoppen er ikke bare en samling av trær, men et levende økosystem som huser en mangfoldig fauna. Mange planter og dyr er avhengig av skogen som sitt naturlige habitat. Ønsker vi virkelig å tape biologisk mangfold og frata så mange dyr hjemmene sine?

Vi må heller ikke glemme at Bunestoppen ikke bare er et stykke land, men en del av Bambles identitet og historie. Det er stedet der mange av oss har hatt gleden til å leke, stedet med ufattelig mye liv. Et sted der naturen har gitt oss en følelse av ro, inspirasjon og tilhørighet. Å hogge ned skogen betyr ikke bare ødeleggelse av økosystemer, men det blir også som å ta en bit av manges hjerter.

Jeg synes det er frustrerende å tenke på at ingen barn noen gang kommer til å gå til skolen gjennom skogen. Frustrerende at så mye flott natur blir borte. Frustrerende at jeg må finne en ny bakke å løpe bakkeintervall i. Jeg blir frustrert, men kanskje aller mest trist. Blir trist av å tenke på at kommunen kanskje vil fjerne så mange fremtidige minner, og til hvilken pris? For at Bamble skal bli et mer attraktivt boområde sier de. Men kan du kalle det et attraktivt boområde dersom det nesten ikke er skog igjen i Stathelle?

Det er lett å falle for fristelsen til økonomisk vinning. Men er der virkelig verdt å ofte vår vakre natur, vår helse og våre fremtidige minner? Spør du meg så vil jeg ha en skog å jogge i. En skog til å gå flotte turer i. Jeg vil at barna skal kunne gå til skolen.

For dersom dette ender på verst tenkelig måte, og boligene blir bygd, så betyr dette at ekstremt mange barn må gå lange omveier til skolen. Mange må til og med trenge å bli kjørt. Hadde ikke skogen vært der for 10 år siden, da jeg gikk til skolen, nei da måtte jeg ha gått hvert fall 2 kilometer ekstra. Og for et barn på 6 år så er dette mye.

Tilgang til naturområder har også en innvirkning på folks fysiske og mentale helse. Hvem liker vel ikke å koble av fra hverdagens stress ved å ta seg en tur i skogen? Å fjerne skogen vil få ufattelige mange konsekvenser, og vi må huske at vi kan plante et tre her og der, men en hel skog? Om kommunen tar denne avgjørelsen, er det ingen vei tilbake!

Så kjære Bamble kommune. Hør på det jeg og så mange andre har å si. Å kalle Bamble kommune et attraktivt sted uten skog, blir det samme som å påstå at en kropp kan leve uten hjerte. For har dere tenkt på at Spania ville ikke vært attraktivt uten strand. Norge ville ikke vært attraktivt uten fjell, og Bamble blir ikke attraktivt uten en skog!

Dette er en tekst fra skriveprosjektet Varden har hatt i samarbeid med Porsgrunn videregående skole. Varden publiserer flere tekster fra prosjektet de kommende ukene.