TIL FOND: Porsgrunn fikk et ekstraordinært utbytte fra Skagerak på 148 millioner kroner. Bystyret vedtok at hele beløpet skulle avsettes på disposisjonsfond, skriver Anne Marit Braut. Foto: Jan Bjørn taranrød

Nå skal det spares på alle bauger og kanter! Helse og omsorg skal kutte hele 10 millioner. Alle aktivitørstillingene i kommunen skal vekk, og beboere på sykehjem vil bli fratatt tilbud om aktiviteter. Det er hjerteskjærende!

Skien, Bamble, Larvik og Drangedal er blant de 180 demensvennlige kommunene i landet. Porsgrunn er det ikke (kilde: Nasjonalforeningen for folkehelsen). Og nå setter Porsgrunn kursen mot å bli direkte demensfiendtlig! Ikke veldig oppløftende for oss gamle!

Ja da. Utgiftene til strøm og renter har økt. Det har vi alle kjent på kroppen. Og mange har havnet i «rentefella». Det har visst kommunen også. De som styrer har ikke akkurat vist magemål når det gjelder investeringer. Resultatet er mindre penger «på bok» og store låneopptak som gir skyhøye renteutgifter. Helse og omsorg er en av sektorene som rammes brutalt når dette skal rettes opp.

De enorme velferdskuttene ble vedtatt i bystyrets budsjettmøte 14. desember 2023. Men hadde virkelig ikke bystyret andre muligheter enn å vedta nedskjæringer? Selvfølgelig. Ett av valgene dreide seg om hvor mye som skulle avsettes i fond.

Porsgrunn fikk et ekstraordinært utbytte fra Skagerak på 148 millioner kroner. Bystyret vedtok at hele beløpet skulle avsettes på disposisjonsfond. Dette til tross for at budsjettpapirene viste at det var enorme problemer med å skaffe midler til drift av kommunen. Hadde bare noen av disse millionene blitt satt av til drift, kunne man ha sluppet denne elendigheten. Men posisjonen (AP, FRP, SP; SV og INP) stemte for at hele beløpet skulle settes i fond. Mindretallet stemte imot.

Dette vedtaket må gjøres om! Noen Skagerak-millioner må settes av til drift, slik at kuttforslagene kan reverseres. Det vil fremdeles være svært mange millioner igjen til disposisjonsfondet. Da kan aktivitørene på sykehjem få fortsette den strålende jobben de gjør! Og beboere vil fortsatt kunne være med på meningsfylte aktiviteter og oppleve glede i hverdagen.

Det blir helt feil når barn og eldre hjelpetrengende må lide fordi ledelsen har satt kommunen i et økonomisk uføre! Det er ikke barn og gamle som har gjort hodeløse investeringer og store låneopptak!

Om dere som bestemmer ikke er villige til å endre dette vedtaket, vil dere miste all tillit blant folk.

Det er enkelt å love før et valg at man vil jobbe for en god eldreomsorg. Men hvis man noen måneder seinere vedtar at den samme omsorgen skal raseres, bryter man alle løfter til velgerne. Det er direkte umoralsk! Og det gir folk et inntrykk av at valgløftene ikke er så viktige, bare man får makt!

Anne Marit Braut

pensjonist og frivillig ved Vestsiden sykehjem (Gladsangkoret)