I Skien har man valgt en modell der kommunen drifter idrettshallene. Dette er, i de fleste tilfeller, en god modell som gjør hallene tilgjengelige for skolene på dagtid og av idrettslagene på kveldstid og i helgene.

Men, ordningen er ikke helt uten ulemper. Ettersom kommunen har valgt å koble driften av hallene på driften av skolene får man en effekt som kanskje ikke var tiltenkt - hallene stenges i alle skoleferier. Det betyr at så fort skolene stenger for ferien så er automatisk også svært mange av fritidsaktivitetene for barn og unge stengt.

Det gjelder selvfølgelig ikke alle aktiviteter, man kan fremdeles spille fotball eller løpe på friidrettsbanen ute, og (om det er nok snø) kan man selvfølgelig gå på ski også i vinterferien. Men om interessene dine er håndball, turn, innebandy, bryting, volleyball, basket eller badminton så er hallen du trener og konkurrerer i stengt i ferier og helligdager.

Vi lever nå i en tid der mange ikke reiser bort i vinterferien. Dette kan være fordi man ikke prioriterer hytteturen eller sydenturen fordi antallet uker ferie hos foreldre ikke strekker til gjennom hele året, men vi har også en betydelig andel barn og unge som lever i familier med sosioøkonomiske utfordringer.

I Skien kommune lever 18,1 prosent av barna i familier med vedvarende lav inntekt, og kommunen støtter mange av disse med å betale kontingent og treningsavgift gjennom kontingentkassen. For å løse utfordringene for barn og unge som har noe tilbud i vinterferien starter kommunen opp et prisverdig og bra tilbud med aktiviteter der mange er gratis. Mange av aktivitetene er ting som sykurs, sangkurs og mange kulturtilbud. Men for barn som er vant til fysisk aktivitet er det lite å velge i utover et klatrekurs og skøytebanen.

Da kan gutten som til vanlig driver med basket få prøve seg på kor og sang, og jenta som spiller håndball kan få gå på sykurs. Når kvelden kommer kan man, om det ikke er for kaldt, henge ved kiosken eller kjøpesenteret. Eller enda bedre, synke sammen foran PC-en eller mobilskjermen som man ikke bruker nok i hverdagen ellers. I tillegg ser vi at oppholdet i aktivitet bidrar til at mange mister sitt sosiale miljø i feriene, noe som er et viktig lim i samfunnet.

Det lange oppholdet som sommerferien innebærer, bidrar til økt frafall i idretten. Både det sosiale miljøet som skapes i idretten og idrettens fremme av helsen til unge både nå og i fremtiden er viktige aspekter som de fleste vil enes om at det er viktig å opprettholde. Er det dette vi ønsker for våre barn og unge i Skien, eller kan vi la idrettslagene, som allerede har aktiviteter for svært mange, få lov til å drifte sine aktiviteter også i feriene?

Kommunen bidrar jo allerede økonomisk gjennom kontingentkassen og andre støtteordninger til idrettslagene, og jeg stiller da spørsmål ved om kostnadene for å åpne idrettshallene i feriene er så store at det ikke kan forsvares økonomisk med tanke på gevinstene man har ved å aktivisere unge og i tillegg forebygge helseproblemer senere i livet? Jeg er rimelig sikker på at de fleste idrettslag kan være villige til å finne praktiske løsninger på utfordringene knyttet til å ha hallene åpne gjennom samarbeid, for eksempel gjennom dugnad til renhold om det er her skoen trykker?

Jeg håper administrasjonen og politikerne i Skien kommune kan se nærmere på om det er mulig å få til å holde idrettshallene åpne i ferien til beste for våre barn og unge.