Lyngveien barnehage, barnehagen til mine to barn på 1 og 4 år, står i fare for nedleggelse på grunn av urettferdige og lite gjennomtenkte politiske beslutninger.

Tanken er at barna skal flyttes fra sine trygge rammer og omgivelser til helt andre og allerede overbelastede barnehager i nærområdet. De skal rives opp fra sine trygge omsorgspersoner og etablerte vennskapsforhold i barnehagen. Alt dette for at kommunen skal spare noen kroner.

Lyngveien barnehage betyr mye for foreldre og barna i lokalsamfunnet her på Stridsklev, og mange er svært fortvilet. Jeg kan ikke understreke nok hva barnehagen betyr i forhold til barnehagens fellesskap, på hvilken måte den fremmer forbindelse mellom familier og bygger vennskap mellom barn. Barnehagens arrangementer, som høytidsfeiringer og lignende og et tett foreldresamarbeid har bygget et robust bånd.

Inkludering og mangfold har bestandig stått som sterke og viktige verdier i Lyngveien barnehage. Og barnehagen har kompetente ansatte som har kunnskap og kompetanse på dette. Ved å ønske barn fra ulike bakgrunner velkommen, fremmer det forståelse, empati og respekt blant barn fra tidlig alder. Å legge ned barnehagen kan i verste fall være med på å hindre dette i å være et inkluderende nærmiljø hvor hvert barn har rett på å føle seg akseptert og verdsatt.

I tillegg vil foreldrene bli rimelig belasta med behovet for å finne alternative barnehageplasser, noe som kan og vil påvirke stabiliteten i deres hverdag ytterligere. Kommunen har på kynisk vis rusha dette med noen ukers deadline for at ikke vi skal kunne rekke å oss i protest. De har pusha grenser uten å tenke hensyn og konsekvenser. Likevel står vi samla og taler med en klar og kraftig stemme:

Vi mener at en nedleggelse av Lyngveien barnehage på bakgrunn av kommunens argumenter for sparing, er rystende, lite hensynsfullt og det vil rett og slett være skadelig for lokalsamfunnet vårt!