Dette problemet vil fortsette å være en utfordring dersom det ikke blir erkjent og adressert.

Utsynet om kvelden fra Kapittelberget — fra Porsgrunn i sør, til Skien sentrum og videre mot Luksefjell - er et vakkert skue. Lysene fra hus og gatelykter strekker seg oppover, som menneskeskapte stjernebilder. Alt synes å henge sammen, og alt virker lunt og godt. Men når Skien bader i dagslys, er ikke skuet like flott.

For å male et dystert bilde litt lysere; med både sin historiske arv og plassering langs elven har Skien et stort uforløst potensiale!

Hva er problemet?

De mange handlesentrene og nyetableringene av arbeidsplasser og næring i byens periferi tvinger byen ut i en spagat. Det bygges mye infrastruktur og det blir ikke gode sammenhenger mellom de ulike bydelene. I tillegg tømmes sentrum og byrom for mennesker.

For alle som har interesser i Skien og Skien by, er det viktig at byen har høy attraktivitet. Byer over hele Europa (og langs Sørlandskysten i Norge) konkurrerer om å være mest mulige attraktive. Ikke bare for å lokke til seg turister, men for å tiltrekke seg de riktige hodene, den rette arbeidskraften — og beholde den. For skal en by vokse seg sterk og sunn, trenger den mangfold og ikke minst impulser utenfra.

I stadig flere byer ser vi at særegenheter og historisk arv i bymiljøet, bevares for å gi byen identitet og gjøre den attraktiv. I et internasjonalt og nasjonalt perspektiv gir det ingen konkurransefordel å ligne på hverandre.

Det vi ser så langt er at Skien fylles med arkitektur man kan se overalt. Likegyldig arkitektur. Offentlige rom uten karakter eller uten omtanke. Det gjør at vi som mennesker slutter å legge merke til og glede oss over det vi opplever i vår egen by.

Av de mange eksemplene på tilfeldighetenes triste spill, er tomrommet i Meierikvartalet. Og slik nyhetsbildet har vært den siste perioden, for ikke å nevne de siste årene,virker det som attraktiviteten til og byutviklingen av sentrum er overlatt til tilfeldighetene. Uansett, hvem som har skylden for hva.

Attraktivitet kommer ikke av tilfeldigheter! Den må planlegges. Gode byrom må skapes, de må utvikles og tenkes. Og de må gi plass til ny og interessant arkitektur som tar utgangspunkt i stedets forutsetninger.

Tenk så ramaskrik det hadde vært hvis ODD ble styrt av tilfeldigheter.

Bare så det er sagt; For mange er arkitektur utformingen av et bygg, men arkitektur er vel så mye rommene rundt bygget. Det er kvartaler, gater, rommene i mellom byggene, parker og helheten alle disse rommene utgjør. Vi tegner og former alle rom mennesker beveger seg i.

Og vi ser at en så kompleks utfordring som by- og sentrumsutvikling ikke kan overlates til tilfeldigheter. Der innspill og private interesser er mer opptatt av sine enkelte deler enn helheten. Byen må tenkes som ett. Ikke tomt for tomt, men som en samlet by med ambisjoner.

Første skritt på veien mot å skape en bedre by er å erkjenne at Skien by, spesielt Skien sentrum, har et problem. Dette problemet kan ikke løses stykkevis og delt. En gjennomgripende helhetstenkning må til på et annet nivå enn det man har prestert hittil.

Vi har behov for lokalpolitikere som tør å tenke lenger enn til neste valg. Som brenner for hva Skien kan bli og det Skien sentrum en gang har vært. Et vitalt samlingssted!

I København stod de ovenfor liknende byutviklingsproblem på 70-tallet. Der de hadde bygget nye sykehjem, og kommunen kunne tilby faste jobber med trygge rammer. Men ingen ville jobbe der. Hva var problemet?

Det viste seg at få helsearbeidere ville flytte inn til den grå og monotone byen København.

Politikerne bestemte seg for å satse på arkitektur og byutvikling. De ville gjøre byen attraktiv og tilgjengelig for folket, og på den måten tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft. I dag er København en av verdens mest attraktive byer. Både til å bo i og besøke. De satset altså riktig.

Skien trenger ikke å bli et norsk svar på København, men vi må i likhet med københavnerne erkjenne at vi står ovenfor et reelt problem. Skien by og sentrum er ikke attraktivt, og det taper vi på.

Ønsker vi at folk skal flytte hit og bli her, må vi tilby arbeidsplasser, men vi må også sammen lage en attraktiv by og et sentrum med tydelig identitet.

Så er det vel slik at når man står ovenfor et reelt problem, da dukker de beste løsningene opp. Så la den nye dagen komme og la dagslyset skinne på et sammenhengende, attraktivt og fremtidsrettet Skien!