Å være innsatt i et fengsel for å sone en dom er en hverdag vi på utsiden, foruten om dem som en gang har vært der, vet lite om. På utsiden hører vi sjelden om hvordan de fengselsansatte har det på jobben.

Skien fengsel har vært både fengsel for menn og kvinner, deretter menn og nylig ble det et kvinnefengsel. I Norge er det opplyst at 5,6 prosent av innsatte er kvinner. Siden fengselet i Skien er ett av Norges høyrisiko fengsel, er det også hit noen av de farligste kommer.

Avisen Varden hadde 10. februar en lengre reportasje om livet innenfor murene i Skien fengsel. Det er flere sykemeldinger enn normalt. Det fordi flere av de innsatte hadde høy rate av selvskading i varierte former. Dette var blitt mer en daglig hendelse enn det motsatte. Kvinnene er delt opp i avdelinger. Noen går på skole og jobber i fengselet, tilpasser seg til rutinene mens andre skal vise seg å burde være innlagt på psykiatrisk sykehus. Det er de sistnevnte som er den store utfordringen i et fengsel, de er for syke til å ha på ei fengselscelle.

Når spesialisthelsetjenesten mener at det ikke er mer å behandle etter gjentatte innleggelser så er det avmakt fra alle rundt, ja til og med i et fengsel. Avmakt. Men hva med dem som er så syke at de gjør de mest bisarre ting mot seg selv. Det utenkelige og bisarre som kanskje noen har sett på en grusom film. I kvinnefengselet i Skien kommer det frem at noen av kvinnene er nettopp så syke. Vi hører gang på gang fra rettssaker at noen er for syke fra å sone i fengsel, hvorfor gjelder ikke dette for de sykeste kvinnene i dette fengselet? For farlige for en psykiatrisk avdeling. For farlig for en sikringsavdeling på et psykiatrisk sykehus? Ja, i dagens norske system så har vi ikke lenger et psykiatrisk sykehus for de aller sykeste psykiatriske menneskene som kanskje aldri kan klare seg selv uten tilsyn og tilpasset hverdag.

Å bli låst inne er en del av å være i et høysikkerhetsfengsel. Hva med dem som utøver store skader mot og på seg selv? De sykeste. Hvordan er det å være innelåst med angst, selvmordstanker, traumer etter overgrep og andre opplevelser. De vi omtaler her er mennesker som er veldig syke.

Kommunens helseteam i fengselet har nok å gjøre. Likeså politiet, legevakten og sykehuset. I enkelte uker er det ut og inn av sykehuset og legevakt daglig. Hvor lenge kan man holde på med det? En bemanningsstyrke som blir utslitt og innsatte som er for syke til å takle hverdagen i fengsel. Fengselet sier at sikkerhetssengen blir brukt oftere enn tidligere, det gjør også nedstrippa rom og sikkerhetscellen.

I løpet av 25 år har plasser i psykiatri blitt halvert. Det i takt med at vi blir flere innbyggere. Kommune-Norge har stort ansvar for det meste av befolkningen da de nå er behandlere. Hit kommer alle utenom de sykeste som også på et tidspunkt kommer inn i et kommunalt system via hjemmetjenesten.

De som blir sykest har ofte også hatt en relasjon til en kommunal tjeneste på et tidspunkt. Ved flere anledninger har undertegnede de siste årene tatt til orde for at kommunen selv burde bygget et eget bygg for behandling og sengeplasser på lik linje med et psykiatrisk sykehus. Nå kan det virke helt urealistisk fordi for eksempel Skien kommune, ikke hadde hatt anledning til det uten statlig finansiert omsorg til psykiatri. Spesialisthelsetjenesten har gitt vekk det som en gang var deres ansvar og derfor burde det overføres midler til kommunene som i dag må drifte behandlingen. Det er lang ventetid på mer enn 3 måneders for å få rask psykisk helsehjelp.

Men hva skal vi gjøre med de som er så psykisk syke at per i dag kan ingen instans ha dem? Hva blir det til med de sykeste kvinnene som flere mener burde vært behandlet i psykiatri? Det er politikere som må ta avgjørelser og det er hva som har skjedd i psykiatri over mange år, det legges ned plasser!

Det viser med tydelighet at noen er for psykisk syke til å sone på vanlig måte. Det vet etater og politikere. Det viser også med stor tydelighet at kriminalomsorgen per i dag i Skien, ikke kan gi tilstrekkelig psykiatrisk helsehjelp og tilretteleggelse for svært syke personer.

Det er fullt mulig for stortinget og regjeringen å ta avgjørelser som gjelder å opprette psykiatrisk sykehus for dem som ingen kan ha.

I 1923 åpnet Reitegjerdet, et sykehus i kriminalomsorgens eie. Et fengsel for de sykeste og farligste menn. Sykehuset ble lagt ned på slutten av 1980-tallet. Vi trenger psykiatrisk sykehus for dem ingen kan ha. Ja det bygges ut helseavdelinger i noen fengsler, der hvor helsepersonell og fengselsbetjenter skal jobbe sammen. Skien fengsel har også helsetjenester på bygget. Vi kommer uansett ikke utenom at kvinnene det gjelder i dette tilfellet må ha en helt annen plass hvis ikke fengselet da bygger et psykiatrisk sykehus i forlengelse av fengselet.

I samfunnet har det blitt mange ingen kan ha. Ikke engang et fengsel kan ha dem. De er for syke til å sone i et fengsel. Så enkelt og så vanskelig.

Bygg psykiatrisk sykehus for de aller sykeste!