Likfunn i Seljordsvannet og andre steder

Fredag 18. september 2020 har Varden en artikkel om likfunnet i Seljordsvannet i april 1950. I reportasjen fra Varden 14.4.1950 undret man seg på om det kunne være han som ble likvidert i Landsmarka 14. april 1945, men han ble begravet uten dødsattest på nedre Gjerpen kirkegård.

Senere ble det antatt at dette skulle være Reiulf Pedersen, men i følge ”Varden” 14.11.1996, meldte han seg på politistasjonen i Notodden ca. 20 år senere. Arnfinn Moland går i sin bok «Over grensen» ut fra at alle funne lik ble behandlet med respekt i etterkrigs-Norge. Han raljerer på side 94 over en påstand om at det stadig ble funnet lik etter krigen. Han går ut fra at alle slike funn ble innlevert Rettsmedisinsk Institutt på Rikshospitalet. Derfor tror han ikke på påstander (side183) om to som ble skutt av et brødrepar. Jeg har dødsattestene. På den ene er det skrevet over med blyant «pure chit!».

Siden Moland bare gikk gjennom likfunn på Rettsmedisinsk Institutt til og med 1947, fikk han ikke med seg funnet i Seljordsvannet i 1950. Den ene av de to norske frontkjemperne som ble nakkeskutt i sivil på Mofjellstulen i slutten av april 1945, ble begravet uten dødsattest, til tross for at de ble identifisert på Rettsmedisinsk Institutt og til tross for at leger som har synet lik, det de i høy grad gjør der, har plikt til å skrive ut dødsattest. Familien til den andre brukte advokat for å få dødsattest. Likvidasjonene av disse to var ikke legitimert av noen.

Men antallet likvidasjoner økte jo nærmere man kom frigjøringen, flest i april 1945. Reidar Resen Mandt (Odd Klevar) er ikke begravet. Han ligger i et tjern nord i Gjerpen. Han hadde kone og barn. Han medvirket ikke til noens død.

Arnfinn Moland har oppgitt 83 likvidasjoner, like mange drepte som Rinnanbanden tok livet av. Den 83. er det ingen spesifikasjoner til, så alle som har en kandidat kan tro det er deres.

«Elverumsfullmakten» som omtales ble aldri stemt over. Stortingspresident Hambro som foreslo den, trakk den da han var engstelig for en diskusjon som representanten Førre hadde begynt. Det ble henvist til §17 i Grunnloven, som ga regjeringen lov til, når Stortinget ikke var samlet, til å «give og ophæve anordninger, der angaae Handel, Told, Næringsveie og Politie, dog maa de ikke stride mod Konstitutionen (Grunnloven) og de af Stortinget givne Love.»

Det som ble vedtatt, var en kommisjon for å forhandle med tyskerne. Neri Valen, som var valgt for Venstre i Telemark, leder for Venstregruppen i Stortinget til sin død i 1954 og var Odelstingspresident i 1940, skrev i Varden om dette 9. og 10.12. 1947.

Inger C. Stridsklev