leder: N/A Foto: Arkiv

Litt lukt kan bli en del av kostnaden

LEDER: Skal alle husstander i Grenland utstyres med en ny søppeldunk for matavfall?

Hvis ja: Hvor ofte skal den tømmes? Kommer det til å lukte styggedom over hele distriktet hvis tømmefrekvensen er hver fjortende dag? Kommer dette til å koste mer eller mindre for husstandene?

Dette er bare noen av spørsmålene som er reist av mange i forkant av den politiske behandlingen av det som på byråkratsk heter «Revidert hovedplan for renovasjonstjenester i Grenlandskommunene 2021 – 2025», der forslaget er at «det innføres egen dunk for matavfall og plastsekk for plastavfall hos alle husholdningsabonnentene så snart som mulig». Siljan har vedtatt dette for lengst, og kommunestyret i Bamble fulgte opp nylig. Nå skal saken avgjøres: Torsdag skal bystyret i Porsgrunn behandle den.

Saken er, i prinsippet, nokså enkel: Vi kaster matavfall i grønne poser, som deretter sorteres. Matavfallet gjenvinnes, men det er et problem: Gjødselen, som matavfallet i prinsippet blir til, inneholder grønne plastfragmenter som strøs ut over jordene. Det er nokså innlysende at det ikke kan være slik at det å strø om seg med plast i naturen er en naturlig konsekvens av renovasjonsordningen i Grenland.

Dernest kommer noen «interne» forhold: Da bystyret i Skien diskuterte saken i oktober, protesterte ansatte på kommunalt eide Bjorstaddalen, der det optiske sorteringsanlegget er, i praksis mot endringene som er foreslått av det like kommunalt eide Renovasjon i Grenland.

Et av de sentrale spørsmålene er om det optiske sorteringsanlegget kan brukes på en bedre måte, for eksempel ved å bruke andre poser og/eller invitere andre og flere kommuner inn. Det siste har man ikke lykkes med, og det er grunn til å spørre seg om optisk sortering av avfall har en framtid. Et annet problem er at vi ikke er i rute til å nå myndighetenes krav om gjenvinning av matavfall. Vi er simpelthen ikke flinke nok til å sortere ut matavfall, og ordningen med poser får litt av skylden for det. Miljødirektoratet legger også til grunn at optisk sortering av avfall skal fases ut som følge av dette.

Innkjøp av matavfallsdunker vil åpenbart koste, men da vil det optiske sorteringsanlegget tas ut av drift. RiG har beregnet netto kostnadsreduksjon. Det meste tyder ergo på at dette er den mest naturlige løsningen, men det kan være at lukt blir en del av prisen.

SORTERING: Fra det optiske sorteringsanlegget for søppelposer i Bjorstaddalen. Foto: RiG