LURER: Nye Veier lurer folk til å tro at det er et behov, skriver Torstein Fjeld. Bildet er fra dagens E18 i Porsgrunn. Foto: Arkiv

Livet er mer enn bare asfalt og bil i stor fart

Vi leser i Varden 26. november om planene for ny E18 på strekningen Bamble til Tvedestrand.

Nye Veier presenterer ett av sine mange drømmeprosjekt. Dette er en vei med inntil 100 m bredde med enorme arealbeslag og naturinngrep. Den koster 250 mill. kroner for hver kilometer vei. Det er ikke behov for en vei med disse dimensjonene på denne strekningen. Det er vanskelig å forstå hvordan våre politikere kan gå med på dette.

Nye Veier lurer folk til å tro at det er et behov. De forutsetter at biltrafikken bare fortsetter å øke, selv om dette på ingen måte er i samsvar med intensjonene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. De hevder videre at denne flotte motorveien er samfunnsøkonomisk lønnsom. Det er bare tull. Det kommer helt an på hvilke forutsetninger man legger inn i analysene. En trefelts vei med midtdeler og dimensjonert for 90 km/t, slik som dagens vei mellom Brokelandsheia og Søndeled, ville klart seg meget bra. Innsparte milliarder kunne man bruke til å ta igjen etterslepet på alle våre dårlige fylkesveier. Fortsatt vil det være mye penger igjen.

Vi bør nå snarest komme i gang med den lenge planlagte Sørvestbanen og sammenkoblingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Men dette bryr Nye Veier seg ikke om og regjeringen synes også å ha glemt dette etterlengtede jernbaneprosjektet. Prosjektet ville sysselsette like mange arbeidstakere i en anleggsfase som Nye Veier argumenterer for på motorveisiden.

Problemet er at vi, i motsetning til Sverige og andre naboland, bygger opp et samferdselssystem som på ingen måte er framtidsrettet og økologisk bærekraftig. Det er på tide at regjeringen tar styring over dette statlige Nye Veier-selskapet. Livet er mer enn bare asfalt og bil i stor fart. Miljø- og klimasaken, som er grunnlaget for hele vår framtidige eksistens, bør være viktigere.

Det gjelder vår framtid.

Torstein Fjeld

Naturvernforbundet i Grenland

LURER: Nye Veier lurer folk til å tro at det er et behov, skriver Torstein Fjeld. Bildet er fra dagens E18 i Porsgrunn. Foto: Anniken Wathne