MÅ KREMERES: Det vil ikke bli nok framtidige gravplasser i kommunen, skriver Gunnar West Sørlie. Foto: Privat

Må jeg kremeres mot min vilje?

Noen vil kanskje mene at jeg burde brenne i helvete for evig og alltid som roter i denne betente kirkegårdssaken på Eidanger kirkegård, men da må man jo ha en tro.

Og det har jeg jo.

Motpolene nå er boligutbygging av 250–300 boliger og nytt seremonibygg på naturlig kirkegårdsgrunn, heller enn rikelig med god plass til alle som ønsker sine kjære begravet i vigslet grunn. Istedenfor 30 mål til gravplasser som det nå er prosjektert, kunne vi fått mer enn dobbelt areal til gravplasser. Men det ser ut til at bystyreposisjonen med Porsgrunn Arbeiderparti (Ap) i spissen mer enn gjerne ønsker at innbyggerne i Porsgrunn for all framtid må brenne sine døde. Årsak: Det vil ikke bli nok framtidige gravplasser i kommunen.

Allerede i politisk utvalg for miljø og byutvikling (UMB) 24. november kan nådestøtet for nok framtidige gravplasser i Porsgrunn bli beseglet av Ap-posisjonen i bystyret. Da bestemmes det om den foreslåtte planen godkjennes for Eidanger kirkegård. Og det vil i så tilfelle bli en merkedag for byens innbyggere – en skammens dag – og en takk og farvel for Porsgrunns folk til selv i framtida å bestemme om man vil brennes etter sin død, eller som vår kultur er å gravlegges i jorda. Går planen gjennom i UMB må det regnes med at folk om noen år ikke har annet valg enn å bli kremert i krematorium.

Igjen må porsgrunnsfolk som stemmer på Porsgrunn Ap legge seg bak øret at det er dette partiet, sammen med sine venner på «den grønne gren», som nå legger til rette for tvungen likbrenning av sine innbyggere.

Ifølge rådmann Per Wold og hans ekspertgruppe i bygg- og anlegg hevdes det at kommunen har nok gravplasser for de neste 60 åra. Det jeg lurer på er hvor man har hentet fram denne ekspertisen fra?

Kirkerådet med sitt kjennskap til gravferdsproduksjon står på sitt og mener at 30 mål til gravplasser holder kun i 20 til 30 år fram i tid. Så går denne vanvittige kirkegårdsplanen gjennom i UMB mener jeg Porsgrunn Ap, sammen med KrF, Sp og MDG, bør begynne å sponse innbyggernes utgifter til kremasjon. En blakk kommune med dens frontfigur rådmann Per Wold mener nå plutselig at det er nok gravplasser i Porsgrunn i minst 50 år. Det henger jo ikke på greip.

Er det sånn nå da at kirken selv ikke tør gå ut i åpen sverdkamp mot sine egne? Det er nok en sannhet som svir. Riksantikvaren, fylkesmannen, fylkeskommunen, bispedømmet og kirkesjef i Porsgrunn er nå altså storfornøyd med at det er satt av rundt 35 mål tomt til nasjonalt naturmangfold, som tussejordmaur, biller, veps, bier og blomster av alle slag på Eidanger kirkegård, på bekostning av nok gravplasser til vanlige arbeidsfolk. Det er altså kun satt av en gravlund på 30 mål til sliterne i Porsgrunns samfunnet.

Jeg er skuffet over alle etater som burde jobbe etter norsk lov, men heller jobber for at Eidanger kirkegård for framtida ikke får beholde den ærverdigheten gravlunden fortjener. Og ikke minst at porsgrunnsfolk som skal gravlegges i framtida ikke selv kan bestemme valg av type begravelse.

Hva med eldrebølgen som nå er i ferd med å slå innover samfunnet? Vi har i snart 40 år i Porsgrunn kommune vurdert og diskutert utfordringene som vil dukke opp på mange områder. Det som er sikkert er at gamle mennesker som er i slutten av livet ikke et på leiting etter ny tomt til nytt hus, men heller et fint sted man kan begraves med verdighet.

Nytt seremonibygg, p-plasser, gårdsplass og ny infrastruktur på ny gravlund er krevende. Det er en buffersone langs den nye veien til det nye boligområdet som skal bygges. Og da er det kun 15 mål tilbake til gravlund. Og det passer sikkert Ap-posisjonen i byen godt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Plassen som er satt av til nytt seremonibygg på Eidanger kolliderer med området som er tilegnet våre nye landsmenn. Så her kan det bli en kommende troskamp. Nå er det kun søkelys på boligutbygging, resten er glemt av lokalpolitikerne. Trafikken fra det nye boligområdet opp til Schønings veg og ut i Ulinsveg med flere hundre biler i morgenrushet, vil også bli et framtidig problem for myke trafikanter som skolebarn som skal til og fra skolen på Tveten.

Jeg oppfatter at lokalpolitikere som kunne stått fram og sagt sin gode mening, om de hadde giddet å sette seg inn i den betente kirkegårdssaken, ville ha gjort en god vurdering for framtidige generasjoner i Porsgrunn om de hadde lyttet litt til meg. De kunne ha sikret en framtidig gravlund for Porsgrunns folk som ville ha rommet nok graver til alle. Men også lokalpolitikere, dessverre, er som vanlige folk, og tenker mest på seg sjøl. Tanken om at «nå er min valgperiode snart ute», så dette problemet og denne stafettpinnen må nye krefter overta, er som alltid en dårlig politisk vurdering.

Da er det for seint, bystyrekollegaer. Når den tid kommer er et stort areal som kunne ha vært framtidig gravlund i Porsgrunn, allerede utbygd med hundrevis av nye boliger.

Denne boligutbyggingen er i nåtid den eneste utbyggingen som angår oss alle i Porsgrunn. Fordi Eidanger gravlund er den eneste kirkegården som har plass til utvidelse. I henhold til reguleringsplanen og illustrasjonsplanen er det kun 15 mål tilbake. Det er helt riktig at man har satt av 30 mål, men halvparten forsvinner til pålagte oppgaver hvor dette ikke er medregnet. Husk det.

Gunnar West Sørlie

Industri og Næringspartiet Telemark og Vestfold