KASTET UT: Fylkesleder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen. Foto: NTB

Man skal åpenbart ikke mene de gale tingene i Frp

LEDER: I Frp blir man kastet ut av partiet hvis man har feil meninger eller bruker ytringsfriheten.

Hør Vardens lederartikler som podcast:

Fremskrittspartiets sentralstyre har kastet lederen i fylkespartiet i Oslo, Geir Ugland Jacobsen, ut av partiet. I Frp omtales dette som å «frata medlemskapet». Dette kan skje dersom «et medlem (…) har brutt partiets program, vedtekter, retningslinjer, eller handlet på en måte som kan bidra til å skade partiets eller partimedlemmers omdømme».

På folkemunne omtales dette som en eksklusjon. I Arbeiderpartiet heter det også «eksklusjon» i vedtektene. Der har «kommunepartiene har rett til å foreslå medlemmer i sitt kommuneparti ekskludert dersom de har brutt partiets vedtekter, gjeldende retningslinjer og/eller program».

Geir Ugland Jacobsen har uttalt seg på en måte som er blitt oppfattet som mistillit til partiledelsen og Siv Jensen i særdeleshet. Han har rotet seg inn i en åpenbart ideologisk blindgate der han har tatt til orde for å gjøre Frp til et «nasjonalliberalistisk» eller «nasjonalkonservativt» parti. Det er «Norge først».

Reaksjonen fra Frp-ledelsen har imidlertid vært knallhard. Partiet har ikke kunnet tåle meningene, og velger dermed å kaste ham på hodet ut. Dette er langt mer sjeldent i andre partier. Så har også Frp en viss historikk med å rydde «bråkmakere» av veien.

Nå er det blitt åpnet en ny eksklusjonssak i Oslo Frp, melder TV2. Denne gang er det Arne Østreng, som er leder for bydelslaget Nordre Aker Frp. Østreng har omtalt utkastingen av Ugland Jacobsen som «feigt». Han har karakterisert kastingen av fylkesstyret, som også er blitt gjort, som «diktatorisk».

Ugland Jacobsen har, etter hva offentligheten er blitt kjent med, ment gale ting, og ikke gjort gale ting. Østreng har også uttalt seg på en måte lederne i partiet ikke liker.

Det er til å forstå at Ugland Jacobsens uttalelser har vært vanskelig å svelge for resten av partiet. Så har det også blitt reaksjoner. Mange i Frp har vært rykende uenig med lederen i Oslo. Det «normale» i politiske partier er at tillitsvalgte som forfekter syn og standpunkter partiet ikke deler, blir fjernet gjennom nominasjonsprosesser og valg – hvis de i det hele tatt kommer så langt som å være aktuelle for valg.

I liberalistiske Frp, som holder ytringsfrihetens fane høyt, skal man imidlertid ikke mene for mye. Det kan koste deg medlemskapet.