Matdunk og selvkost

I oktober 2020 vedtok Skien bystyre å avvente innføring av egen beholder for biologisk avfall inntil videre.

Årsaken er enkelt fortalt fordi man er usikker på om en egen beholder er veien å gå for å redusere matsvinn og øke utsortering tilstrekkelig til å nå vedtatte mål.

Men, RiG er et IKS og når de tre andre eierkommunene nå har vedtatt å innføre egen beholder, så ser det ut til at «inntil videre» får en brå slutt.

Vi skal bestrebe oss på å nå målene som myndighetene setter, og må også belage oss på å betale det det koster, men når faginstansene ikke er enige, er det ikke enkelt for politikerne å ta de rette beslutningene.

Det er fire forhold som må vurderes:

1. Optisk sorteringsanlegg i Bjorstaddalen: Dette må da stoppes, de ansatte blir overført til annet arbeid og resterende avskrivning salderes. Kutt i driftskostnader og eventuelt svinn er på plussiden.

2. Plast i bioavfallet: Bioplast er også plast og må fjernes på forhånd. Dette må Greve Biogass sørge for, uavhengig av posetype som brukes. Plast fra næringsavfall er også en faktor som ikke nevnes.

3. Selvkost: RiG har i sin handlingsplan lagt inn investeringer for 27 mill. NOK for en egen beholder. Plusser man på salderingen av det optiske anlegget, blir det betydelige summer som følgelig må tjenes inn på sjeldnere tømming hvis ikke innbyggerne skal måtte betale mer.

4. Skien kommune velger en annen løsning enn de andre 3 eierkommunene. Dette kan bare bli dyrere enn dagens ordning og må antas å være uønsket.

Ole Røed (Skien Venstre)

STOPPES: Det optiske sorteringsanlegget i Bjorstaddalen må stoppes, de ansatte blir overført til annet arbeid og resterende avskrivning salderes, skriver Ole Røed. Foto: RiG