Medier bør mene

VARDEN MENER: Trenger avisene lederartikler? Her er en leder med en klar mening.

«Denne lederartikkelen vil være den siste du leser i Morgenbladet på en stund,» skriver Morgenbladets konstituerte redaktør, Sun Heidi Sæbø, på lederplass i avisen. Hun har «grunnleggende oppfatning av at lederen, som sjanger, har utspilt sin rolle» og fjerner den ergo.

Mediekritiker Trygve Aas Olsen følger opp på bransjenettstedet Medier24, og mener at Morgenbladets redaktør har helt rett. Han skriver at «lederen blir knapt nok lest innad i redaksjonen, og aldri tillagt noen vekt i journalistiske prioriteringer». Han påpeker at manglende tillit er et problem i mediebransjen, og at det derfor kan være «en idé kutte den spalta som fastlegger avisens mening».

Vi er enige i at det er blant medienes fremste oppgaver å opplyse folk. Den aller viktigste oppgaven for en avis, enten den publiseres på papir eller skjerm, er imidlertid å være kritisk. Dette gjøres primært ved å stille spørsmål til de som har makt og innflytelse i samfunnet og ta opp saker der vanlige folk rammes av «systemet», politiske vedtak eller bruk av makt.

Derfor er det viktig at mediene også mener noe om dette. Det ligger i journalistikkens natur at den skal belyse alle sider som er nødvendige å belyse, men det verken kan eller bør være slik at mediene skal være meningsløse, for igjen å skape en slags illusjon av upartiskhet. Eller en frykt for å gjøre seg upopulær.

Lederartiklenes tid er ikke forbi. De er snarere viktigere enn noen gang. Varden skal derfor fortsette å mene.