Nina Vesteng fra Rugtvedt.
Nina Vesteng fra Rugtvedt. Foto: Morten Lie-Hagen

«Mennesker kan ikke leve uten naturen, men nå er vi i ferd med å drepe den»

Den 6. mai offentliggjorde FNs internasjonale naturpanel (IPBES) en omfattende tilstandsrapport om jordas natur og biomangfold.

Rapporten tegner et dystert fremtidsscenario, én million arter er i ferd med å bli utryddet på grunn av menneskeskapte klimaendringer, forurensing, nedbygging av naturområder og misbruk av hav. Hele livsgrunnlaget vårt står på spill.

Parallelt har vi klimaendringen. Aldri før har vi sett slike dramatiske endringer i naturen i rundt oss på så kort tid. Sommeren 2018 var den varmeste og tørreste på lenge, landet rundt kjempet brannmannskap, sivilforsvar og frivillige for å slukke over 2000 skogbranner som oppsto som følge av tørken. Aller verst gikk tørken utover bøndene som sto mellom å la dyrene sulte, eller slakte dem på grunn av fôrmangel. Kornavlingene i 2018 var de laveste på 50 år.

I Norge er hver femte art rødlistet. Allikevel fortsetter regjeringen å føre en politikk som er direkte skadelig for vårt eget artsmangfold. De fører en politikk som systematisk svekker artsmangfoldet, som når de fratok klima- og miljøverndepartementet kritiske ansvarsområder som viltforvaltningen og arealsaker. Når beslutninger skal tas er naturen og artsmangfoldet nesten alltid den tapende part, og det er en villet politikk. I klagesaker om bygging i intakte naturområder blant annet, går kommunaldepartementets beslutninger nesten utelukkende i favør av næringsinteresser og arbeidsplasser.

Hele livsgrunnlaget vårt står på spill, et rikt arts- og naturmangfold er avgjørende for livet på jorda.

Så lenge regjeringen ikke handler vil kampen for å redde naturen- og det biologiske mangfoldet,skje lokalt. Til høsten kan du stemme på Miljøpartiet De Grønne i Bamble, en stemme på oss vil være en stemme for naturen- og artsmangfoldet. Vi vet at vi lever best når vi er gode, både motnaturen og menneskene i rundt oss. Vi vil jobbe for at Bamble blir en kommune som tar sin del av ansvaret for å sørge for ei trygg framtid for de som kommer etter oss.

Mitt mål er at Bamble Kommune blir en kommune som tenker som gode bønder alltid har gjort: hvordan kan vi levere fra oss jorda i bedre stand enn hva den var i, til neste generasjon?

Nina Vesteng

1.- kandidat for Miljøpartiet De Grønne Bamble