PAUSE: Ordfører var tydelig lite begeistret for saken, og det virket som hun mente at denne saken burde vi bli fort ferdig med, slik at vi kan få pause, skriver Thor Arild Bolstad. Foto: Fredrik Nordahl

Merkelig opptreden i bystyret

Sakene var mange i Skien bystyres møte i Ibsenhuset Peer Gynt-sal torsdag 2. september.

Som innkalt «habilitetsvara» i en sak, satt jeg bakerst i salen og ventet på den saken. Derfor fikk jeg oppleve bystyrets behandling av en sak av spesiell interesse: Bystyresak 113/21«Forslag til vedtekter for oppreisingserstatning – overgrep og omsorgssvikt i barnevernet».

Skien kommune har siste året blitt gjort oppmerksom på at det fremdeles finnes tidligere barnevernsbarn som har lidd urett eller er blitt utsatt for omsorgssvikt fra barnevernet i Skien. De ble ikke fanget opp av Skiens oppreisningsordning i perioden 2008–2012.

Derfor sier Skien kommune at de ønsker å rekke ut en hånd til unnskyldning og å gi en (symbolsk) billighetserstatning til disse. En erkjenner at det er umulig å sette verdi på, eller økonomisk erstatte en tapt barndom og skader som den enkelte fremdeles må bære på i livet. Det er bra hvis Skien kommune tar ansvar og gjenoppretter ordningen nå. Skal den ha troverdighet, er det avgjørende viktig at de som får en unnskyldning og en billighetserstatning føler det er en ektefølt unnskyldning som gis. Da er det meget viktig hva som sentrale personer sier, og hvordan de opptrer.

Men jeg fikk «bakoversveis» da jeg overvar behandlingen av saken i bystyret. Jeg og flere aktuelle søkere til ordningen følger nøye med på behandlingen av saken i utvalg, formannskap og bystyret. Det var en merkelig opptreden i denne saken av ordfører Hedda Foss Five, men hun var ikke alene. Flere andre bystyremedlemmer utmerket seg med merkelige innspill.

Ordfører startet med å bemerke at vi rekker den neste saken før pause. Forslag til vedtekter for oppreisningserstatning kan være den siste før kaffepausen. Ordfører var tydelig lite begeistret for saken, og det virket som hun mente at denne saken burde vi bli fort ferdig med, slik at vi kan få pause. «Så jo lenger dere debatterer jo lengre blir det til pause,» sa hun.

Første taler, Aps Roger Hegland, ga en saklig og grei begrunnelse for sitt syn. Da ordfører annonserte neste taler, Åse Gro Bakke fra SV, valgte hun å bli stående i salen. Hun ba ordfører fortelle at barnevernet i Skien hadde fått mangfoldsprisen for å inkludere og ansette flerkulturelle medarbeidere i barnevernet.

Neste taler, Jørn Inge Næss fra FrP syntes det var veldig umusikalsk å blande utdeling av den prisen inn i behandlingen av denne saken, hvor den ikke hadde noe relevans. Og han benyttet anledningen til å sette fram forslag om at maksimalbeløpet i ordningen ikke skulle følge administrasjonens forslag kr 750.000, likt maksbeløp i 2008- 2012, men at den skulle verdireguleres etter konsumprisindeks til samme pengeverdi som i 2008. Det vil si kr 950–980.000.

Da kom Åse Gro Bakke på talerstolen og kunne ikke forstå hva som var umusikalsk med å opplyse om denne gledelige prisen i denne saken. Selvrettferdig som vanlig, selvsagt. Det dreide seg jo om barnevernet. Næss holdt på sitt. «Dette burde vært opplyst på to forskjellige arenaer og i to forskjellige saker.»

Enig med Næss, hvorfor ikke opplyse om det på begynnelsen av møtet, som ville vært vanlig, eller i forbindelse med en av de andre sakene? Sannsynligvis for å bagatellisere overgrepene de nye søkerne har vært utsatt for, og fortelle hvor fantastisk barnevernet er i Skien.

Mona Nicolaysen (MDG) la deretter fram fellesforslag fra posisjonen, basert på angivelig anbefaling KS hadde gitt til tidligere ordning, et maksimalbeløp i slike ordninger på kr 750.000. Høyres dyktige, unge Marius Roheim Johnsen fulgte etter, og opplyste at Høyre ville stemme for FrPs forslag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mona Nicolaysen kom tilbake og sa hun var sikker på at hun hadde lest den anbefalingen fra KS «et sted», men nå kunne hun ikke finne det igjen, så hun måtte justere ordlyden i forslaget til at de skulle rette en henvendelse til KS om å justere summen i sin anbefaling. Ørnulf Hjort Sørensen var klar på at Rødt hadde ikke behov for ny anbefaling fra KS. De var klar til å stemme for FrPs forslag nå.

Roar Åkre (KrF) kunne ikke stemme for FrPs forslag, men noen av KrFs representanter ville følge Høyre, som støttet FrP, sa han.

Rask telefon til KS på fredag oppklarte: KS har ikke gitt noen slik anbefaling. Men de har laget et sammendrag i 2014 av alle slike ordninger som har eksistert i Kommune-Norge. Den viser at beløpsgrensene stort sett har vært fra kr 200.000 til kr 750.000. Det er ikke deres sak å bestemme beløpene, det er hver enkelt kommunes eget ansvar, sa hun vi snakket med.

Begge lokalaviser hadde journalist til stede, men de fant ikke grunn til å skrive om den lemfeldige saksbehandlingen!

Thor Arild Bolstad