STORT: For de av oss som over mange år er blitt kjent med prosjektet Yara Birkeland gjennom powerpointer og presentasjoner, så føltes det stort å se og oppleve skipet i levende live, skriver Ådne Naper. Foto: Privat

Nå går Birkeland på vannet

Fredag 19. november fikk vi sette føttene om bord på verdens første selvgående og utslippsfri godsskip, Yara Birkeland.

For de av oss som over mange år er blitt kjent med prosjektet Yara Birkeland gjennom powerpointer og presentasjoner, så føltes det stort å se og oppleve skipet i levende live.

Skipet skal frakte gjødsel fra havna på Herøya til Brevik, uten mannskap og uten utslipp. Diesel er byttet ut med batterier. Kapteinen skal styre skuta fra en skjerm på land.

Dette vil flytte aktivitet tilsvarende 40 000 lastebiler fra vei til sjø. Det gir mindre utslipp, mindre kø og belastning på veiene. Men ikke minst er dette et første steg i retning av en utslippsfri skipsfart.

I 2018 hadde utslippene fra internasjonal skipsfart økt til over en milliard tonn co₂-ekvivalenter årlig. Innenriks sjøfart aleine står for 2,8 millioner tonn co₂ hvert år i Norge. Alt dette må til null.

Å se Yara Birkeland i full drift gir minst tre viktige påminnelser. For det første, at hvert tonn teller. Alle utslipp må bort, små eller store. Fra korte som fra lange strekninger.

For det andre er det en påminnelse om at det ligger en stor jobb bak ethvert utslippskutt. Både de utslippskuttene som monner i seg selv, og de prosjektene som er nødvendig for å bane vei for nye og større utslippskutt. Det krever teknologiutvikling, utforming av regelverk, satsing, prøving og feiling.

For det tredje, så er det en påminnelse om at prosjekter du blir vant med å se på powerpointer og i presentasjoner også skal sjøsettes og bli virkelighet. Veien fra idé til ferdigstillelse kan være lang. Det kan være fristende å gi opp, og spare seg for risikoen. Vi er ikke i mål i det en investeringsbeslutning tas.

Det er vanskelig å budsjettere for noe ingen andre før deg har gjort før. Det gjelder når du utvikler verdens første utslippsfri selvgående godsskip, eller når du bygger det første storskala karbonfangstanlegget i sementindustrien. Det betyr ikke at målet ditt er mindre viktig å oppnå.

Samfunnet avhenger av at målet nås.

Ved å ikke gå foran å ta sjanser for å kutte våre egne utslipp, så overlater vi kostnader og ansvar for de samme utslippskuttene til andre. Som i så fall må ta våre utslipp i tillegg til sine egne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I 2017 ga ENOVA tilsagn til 133 millioner i støtte til Yara Birkeland. Det kan høres kostbart ut med 133 millioner skattekroner til en sjøreise fra Herøya til Brevik. Men da bør det samtidig være en vekker at ingen andre har realisert selvgående, utslippsfri godsskip på dette nivået før. Ei heller for en beskjeden strekning som fra Herøya til Brevik.

Det sier vel kanskje litt om hvor stor jobb som gjenstår, og derfor også om hvor viktig første skip ut faktisk er for resten av skipsfarten?

Ådne Naper

Leder av hovedutvalg for klima, areal og plan, Vestfold og Telemark fylkeskommune (SV)