Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

Nå må kritikken rettes mot systemet som har gjort dette mulig

LEDER: Kjell Ingolf Ropstad har tatt ansvar og beklaget. Han er ikke fritatt for videre kritikk, men den bør heller rettes mot systemet som har gjort saken mulig.

Kritikken mot avtroppende KrF-leder – og statsråd – Kjell Ingolf Ropstad har vært massiv. Med rette. Først avslørte Aftenposten at han var bostedsregistrert hjemme på gutterommet, samtidig som han eide bolig såpass nært Stortinget at han ikke ville hatt krav på pendlerleilighet. Dette var en sak som var alvorlig nok, men som havner fullstendig i skyggen av neste utvikling i saken – som altså er at han, i mange år, ikke har betalt skatt av fordelen han har hatt ved å ha dekket bolig.

Ordningen som gjør at stortingsrepresentanter og statsråder får dekket bolig i Oslo er god og den er nødvendig. Men hele poenget med den er at den aktuelle representanten eller statsråden skal ha et husvære i Oslo for å kunne utføre jobben sin. Ikke at de skal få gratis bolig.

Derfor er det nokså innlysende at man skal fordelsbeskattes dersom man ikke har utgifter til bolig annetsteds. Det kan godt tenkes at Stortinget og/eller Statsministerens kontor kunne ha tydeliggjort dette bedre, men det er også mye som tyder på at Ropstad nærmest har kjørt slalåm i regelverket for å slippe å betale skatt. I praksis berike seg selv, i strid med sunn fornuft og regler som gjelder for alle her i landet.

Her har personer som Ropstad et ekstra ansvar. Fordi de har makt.

Det var riktig og naturlig at Ropstad gikk av, både som partileder i KrF og som statsråd. Han innrømmer også klart og tydelig at han gjort feil.

Begge deler er vesentlig for den videre utviklingen av saken, og særlig hvordan Ropstad omtales. Han har tatt konsekvensen av det han har gjort, og nå må kritikken først og fremst rettes mot systemet som har gjort dette mulig. Dette betyr ikke at Ropstad skal være fritatt for kritikk, men den bør ikke fortsette i samme styrke.

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) er, overfor Aftenposten, ærlig på at alle sakene om pendlerbolig og etterlønn «er en krevende situasjon». Dette er åpenbart treffende, men selvsagt noe Stortinget og den enkelte representant er ansvarlig for. At ordningene nå skal gjennomgås, er bra.

Det kan virke som om landets viktigste politikere har fått det for seg at andre regler skal gjelde for dem. Slik kan det bare ikke være, og det er nødvendig med en grundig og fullstendig opprydning. Saken viser også, med all tydelighet, viktigheten av at vi har en årvåken og undersøkende presse. Aftenposten har gjort en formidabel jobb med denne saken.