Næring som er verdt å satses på

Mange eksperter hevder at koronapandemien fører til at en rekke bedrifter ikke vil overleve. Særlig gjelder det bedrifter som hadde lav egenkapital og stor gjeld. Når vi kanskje om et år er tilbake til normale tilstander etter pandemien, vil det være et stort behov for satsing på næringer som er bærekraftige og fremtidsrettede.

Den arbeidsløsheten som vi nå opplever krever at vi må få nye, sikre arbeidsplasser. Det sikreste, men også lønnsomt, er å investere i er en næring som har basis i en av våre største naturressurser, nemlig skogen. Mer tømmer ut av skogen gir grunnlag for utbygging av mange former for treindustri. Vi har nemlig mer tømmer i våre 75 millioner da skog enn vi noen gang har hatt i historisk tid.

Hvert år legger trærne på seg 25 millioner kubikkmeter trevirke. Men det avvirkes bare 10 millioner. Følgene av dette er at vi nå er kommet i en situasjon der vi forstlig sett har altfor stor andel gammel skog som nesten ikke vokser lenger. Vi er kommet i en fase der tilveksten har begynt å gå ned hvert år. Deler av gammelskogen dør og råtner. Sånn kan vi ikke ha det.

Myndighetene kan ikke sitte stille og la det skje at tusenvis av kubikkmeter trevirke ikke blir utnyttet. Tiltak må settes inn for å endre situasjonen. Det er fullt forsvarlig å øke hogsten til det dobbelte, altså 20 millioner kubikkmeter. Samtidig må det stimuleres til investeringer i mer treindustri i Norge. Mange investorer er i gang med dette, men tempoet er for lavt. I første rekke på grunn av mangel på kapital. Her må staten og de private investorene finne hverandre.

Trevirke er et fantastisk råmateriale, ikke bare kan vi produse alt som vi nå får fra kull, olje og gass, men også diverse kjemikalier, fôr til fisk og husdyr, bygningsmaterialer med mere. Fotosyntesen er Vår Herres gave til menneskeheten. Den fører til at trærne tar sitt råstoff, CO2 fra atmosfæren og vann og næringsstoffer fra jordbunnen. Ved hjelp av sollyset vokser skogen. Denne produksjonen er gratis. Fotosyntesen er Guds gave til homo sapiens.

Norge har alle muligheter til å utvikle en stor bærekraftig næring med skogbruket og treforedlingen som basis. Ikke bare vil det gi oss mange nye bærekraftige arbeidsplasser, men mer vekstkraftige skoger vil være et av de beste, og frem for alt billigste, tiltak i kampen for å begrense temperaturøkningen, og også for miljøet.

KAN DOBLES: Uttaket av tømmer fra norske skoger kan, og bør dobles, mener artikkelforfatterne. Foto: Frank May