OMFATTENDE: Oslo kommune har selv konkludert med at den har brutt arbeidsmiljøloven 260.000 ganger på få år, men politiet vil vente med å etterforske. FOTO: Håkon Mosvold Larsen Foto: NTB

Når en kommune selv mener at den har begått 260.000 lovbrudd, er det ikke nødvendig å vente

LEDER: Politiet må ta tak i arbeidslivskriminalitet og brudd på arbeidsmiljøloven.

I 2016 og 2017 badet Oslo i søppel. Det lå strødd. Selskapet Veireno hadde ansvaret. De klarte det ikke, hadde åpenbart tatt seg vann over hodet og de ansatte jobbet som besatt for å rydde opp. Opptil 17,5 timer i strekk og mer enn 90 timer i uken. Veireno-sjef Jonny Enger ble, av Høyesterett og så sent som i februar i år, dømt til fengsel i 120 dager for 1085 brudd på arbeidsmiljøloven. Enger bestred ikke at de ansatte hadde jobbet mye. Han mente imidlertid at Oslo kommune burde ha vært tiltalt og påberop seg nødrett.

I en helt annen sak har Oslo kommune selv konkludert med at de, i perioden 2017 til 2019, har brutt arbeidsmiljøloven 260.000 ganger. 32.000 av bruddene var, ifølge NRK, så alvorlige at de ble vurdert som en risiko for helse, miljø og sikkerhet. Likevel: Oslo-politiet har ikke satt i gang etterforsking. De vil vente med å etterforske kommunen for de omfattende lovbruddene til Arbeidstilsynet har konkludert, melder NRK. – Tilsynet kontrollerer og vurderer etterlevelse av arbeidsmiljøloven. Derfor lar vi først de vurdere eventuelle reaksjoner, sier påtaleleder Ole Rasmus Knudsen til statskanalen.

Arbeidstilsynet har allerede konkludert med at ansatte i kommunen har jobbet nesten ett døgn i strekk. Arbeidstilsynet har, på sin side, gjennomgått timelistene til kun 68 personer. Her ble det funnet 221 brudd. Dette er langt unna hva kommunen selv har funnet. Tilsynet sier til NRK at «vår oppgave er ikke å straffe», men «bidra til at virksomheter følger regelverket Fremover».

Det var riktignok Arbeidstilsynet som anmeldte Veireno-saken, men det er underlig at politiet ikke går tungt inn i en sak som er så stor og omfattende som kommunen selv har konkludert med. Eller som Marius Dietrichson i Advokatforeningen sier til NRK: – Når noen bryter loven 260.000 ganger må man forvente at politiet etterforsker saken.

Da Skien kommune anmeldte en utbygger for dokumentforfalsking mente politiet at det ville være for mye jobb å etterforske saken. Statsadvokaten måtte gripe inn og instruere politiet om å ta tak i den. Sakene har ikke noe med hverandre å gjøre, men henger på sett og vis sammen, for vi er avhengige av at politiet går inn i slike saker, ikke bare for at offentligheten skal være sikker på at det er gjort grundige etterforskinger og vurderinger, men også fordi offentligheten trenger beskyttelse mot – for eksempel – useriøse utbyggere og arbeidsgivere som går for langt. Når en kommune selv mener at den har begått 260.000 lovbrudd, er det ikke nødvendig å vente på noen. Da må saken etterforskes.