Foto: Illustrajon

Når halv og halv ikke er hel - om kryss på E18

Porsgrunns ordfører og naboer bruker spaltemetre på å fortelle at hverken næringsliv, fylke og nabokommune eller Statens Vegvesen forstår vegutbygging. Spesielt ikke hovedvegutbygging i Porsgrunn.

Så sikre på egen fortreffelighet har AP vært at de har tilsidesatt bystyrets mulighet til å få kunnskap om alternativer. Fra den åpne medvirkningsprosessen i 2015, hvor bystyret enstemmig vedtok et fullt kryss på Ås, til saken kom 13. juni i år, har saken ikke vært innom kommunens øverste organ én gang.

At fylkeskommunens og Skien kommunes fagavdelinger innstiller på innsigelse mot halvkryss, Statens Vegvesen det samme og et samlet næringsliv advarer mot en løsningen hvor også kommunens egen administrasjon anbefaler alternativ vurdering. Kun Nye Veier, noen naboer og har «skjønt» det ifølge Porsgrunn Aps ledelse. Dermed trengs ikke alternativene vurderes. Da burde det ringe minst én liten alarmklokke.

Jeg var alene i bystyret om å ikke tro filla på ordførerens trussel om årevis utsettelse og ekstraregning opp mot milliardklassen. Fordi det er tøv, fordi den henger på Arbeiderpartiledelsens tro på egen fortreffelighet og deres maktarroganse.

Veier bygges ikke for å nedbygge natur eller plage naboer. Riktig utbygd og skaper de muligheter for utvikling, med et minimum av negative virkninger. Men, det er tilnærmet umulig å bygge ny høykapasitets infrastruktur uten at den synes eller tar plass. Og, det forholdet AT det skal bygges en ny 4-felt E18 er besluttet, all trafikken kommer til å bevege seg parallelt med dagens vei over Eidangerhalvøya. Det er kun hvordan, og med hvilken funksjonalitet, Grenland skal være koblet på det dreier seg om. Men, det er en tilkobling som bør være funksjonell i minst 50 års perspektiv.

Jeg har forståelse for at naboer ser det fra sitt ståsted, det skulle bare mangle. Men, det er fagmyndighetene oppgave å vise helhetsbildet, og politikernes oppgave å beslutte. Og her har både Nye Veier og den politiske ledelsen sviktet.

Slik jeg ser det har Nye Veier opptrådt som sakskartet for kun sine løsninger og ikke tatt frem helhetsvurderinger med pro et contra slik vi er vant til fra Statens Vegvesen. Tvert imot synes det som de systematisk har skapt større avstand til kommunedelplan-løsningene. I sitt mandat er den gjennomgående veien hovedfokus, men det skulle ikke avstedkomme å lage dårlige regionale løsninger.

Den politiske ledelsen har «sett lyset» og har erklært at ingen andre har skjønt genialiteten. Kanskje på tide med et nytt speil på veggen der?

La meg avslutte med noen hoved ankepunkter:

* Nye hovedårer har til oppgave å samle mest mulig trafikk på åren. Der sviker NV løsningen fundamentalt.

* Sikker infrastruktur er intuitiv og logisk. Der svikter halvkryssløsningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

* De fleste synes å tro at alle som skal innom E18 har Vestfold/Oslo eller Sørlandet som destinasjon. Nei, en vesentlig andel bruker E18 som del av lokalveinettet.

* Uavhengig av hva NV måtte mene er planlegging av ny Rv36 en realitet. Og den blir 4-felt. Hvordan vil man koble 4-felt til 4-felt med et kryss som er 8 km langt?

* Grenlands næringsstruktur er avhengig av tungtrafikk, selvom mye går på sjø og, forhåpentligvis etterhvert, bane i mange tiår enda. Infrastrukturen bør legge til rette for færre tungkilometer, ikke flere slik NVs forslag gjør.

Petter Ellefsen

Porsgrunn