DET SISTE: Å stenge skoler og barnehager bør være noe av det siste vi gjør, mener Varden. Bildet viser Bø skule. Foto: Halvor Ulvenes

Nei, skoler og barnehager bør ikke stenges nå – og dette er det gode grunner for

LEDER: Å stenge skoler og barnehager bør være noe av det siste vi gjør.

Vi er på vei inn i noe som ligner en ny nedstenging av Norge. Regjeringen har kommet med nye anbefalinger og påbud som påvirker mange. Forbudet mot å skjenke alkohol, for å nevne ett eksempel, betyr at en hel bransje i praksis er uten arbeid.

I Grenland må treningssentrene stenge dørene, munnbind-påbudet forlenges, all organisert idrett blir nedstengt og alle skoler og barnehager går til såkalt rødt nivå. Det siste er ikke det samme som at skolene stenges, men det innføres omfattende begrensninger i skoler og barnehager, sammenlignet med en normalsituasjon.

Selvsagt må klasser, trinn eller skoler med utbredt smitte ta grep dersom dette skjer, men mange tar til orde for å stenge skoler og barnehager helt, slik som i mars. Det kan framstå som paradoksalt at barn og unge fortsatt skal på skole og i barnehagen når smittespredningen er stor. Det er imidlertid noen helt åpenbare årsaker til at vi bør vente i det aller lengste med å stenge skoler og barnehager.

SSB-forsker Sturla Løkken fra Skien har, sammen med to SSB-kollegaer, forsket på konsekvensene av å stenge skoler og barnehager (ekstern lenke). Deres anslag er at en stenging koster samfunnet 1,7 milliarder kroner. Hver skoledag. Anslaget er endog konservativt.

Dette skyldes to forhold: Det aller viktigste er at barnas læringstap vil føre til nedgang i deres framtidige inntekt. De vil rett og slett lære mindre. Stengte skoler koster ergo ikke så mye nå, men vil – i sum – ramme dagens barn når de senere skal ut i arbeidslivet. Forskerne viser til at studier indikerer at fjernundervisning eller e-læring ikke er et fullgodt substitutt til tradisjonell undervisning.

Dernest vil stengte skoler og barnehager føre til produksjonstap som følge av at foreldrene må være hjemme med barna. Foreldre med barnehagebarn vil åpenbart ikke ha samme mulighet til å jobbe, selv fra hjemmekontor.

Et annet aspekt, som Løkken også påpeker, er at «det er god grunn til å tro at de negative effektene av skolestenging rammer skjevt» fordi «ressurssvake foreldre vil i mindre grad ha mulighet til å kompensere for tapt skoleundervisning».

Det er både enkelt og nærliggende å kreve at skoler og barnehager må stenge. Dette er imidlertid noe av det siste vi bør gjøre, simpelthen fordi dette påvirker framtiden til svært mange barn. Da er det bedre at vi som er voksne i dag – bokstavelig talt – er voksne nok til å skjerme disse så langt det går.