BYGGENE: Klosterøya øst. Conceptor Bolig vil bygge 68 leiligheter på pæler ut i løpet inn mot Klosterfoss. Foto: Poit/Conceptor Bolig

Nei til bygging ved Klosterfossen

LEDER: Det er langt mer som tilsier at man bør si nei enn ja til bygging i Klosterfossen.

Planene om å bygge boliger ved Klosterøyas sørende, i praksis i Klosterfossen, framstår som en idé som blir dårligere og dårligere for hver dag som går. Dette til tross for at Skien kommune, gjennom en reguleringsplan vedtatt for over ti år siden, har lagt til rette for det.

Det springende punktet nå er om byggingen av 68 leiligheter i vannet trenger konsesjon etter vannressursloven. Ja, mener NVE, som nå har oversendt saken til Olje- og energidepartementet. Nei, mener utbygger Conceptor Bolig, som har engasjert advokatfirmaet BAHR.

Selv om saken nå dreier seg om juss, om det er begått saksbehandlingsfeil eller ei, tolkning av lovverk og vedtak, er det grunn til å reise et fundamentalt spørsmål: Er det, med det vi vet nå, en god idé å bygge?

Akershus Energi, som eier kraftverket i Klosterfossen gjennom Skien kraftproduksjon AS, tar opp fire forhold i sin protest mot byggeriet: Sikkerheten for allmennheten, storflom, produksjonstap og vandringsforholdene for fisk. De mener et dambrudd kan føre til store konsekvenser, fare for produksjonstap og såkalt oppstuving av vann og flomfare som følge av pælingen.

I sin oversendelse av klagen til departementet, viser NVE til Skien kraftproduksjons nokså høylytte protest: «Sett i sammenheng, hevder klager å ha et rettskrav på å få igangsette et tiltak som både NVE, Statsforvalteren, fylkeskommunen og eier av kraftverket rett oppstrøms tiltaket mener vil medføre økt risiko for flom, skred og skader på miljøet, uten at disse forholdene overhodet er vurdert».

Dokumentet er blitt gravd fram og publisert av Rødt-politiker Ørnulf Hjort-Sørensen, som ikke bare har engasjert seg i saken, men som har bidratt til å kaste nytt lys over den. Det skal han ha honnør for.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Saken har potensial for å sette politikere som vil være «på tilbudssiden» i en skvis, og man må kunne anta og legge til grunn at utbyggerne har gjort solide og gode vurderinger. Samtidig ville være svært underlig om en kommune gikk mot rådene fra landets offisielle fagkompetanse, som i dette tilfellet er NVE. Samtidig vil det utvilsomt oppstå en meget spesiell situasjon dersom departementet overprøver NVE.

Slik saken står nå, er det langt mer som tilsier at man bør si nei enn ja til bygging i Klosterfossen.