Nei til konverteringsterapi

LESERINNLEGG: Konverteringsterapi, også kjent som homoterapi, er, utrolig nok, lovlig i Norge. I desember vil Stortinget be Regjeringen fremme forslag om å forby denne type terapi.

Rødt Porsgrunn mener dette forbudet er et viktig, prinsipielt ledd i å sikre retten til å elske den en vil og å ha det kjønnsuttrykket en vil. I dag kan enkeltpersoner og organisasjoner gjemme seg bak religionsfrihet mens de påfører skeive skam. Å forsøke å endre noens legning er ikke religionsfrihet. Det er en innskrenkelse av menneskerettighetene, da man ikke skal få være seg selv og elske den en vil.

Å være skeiv er ikke en sykdom, og er derfor heller ikke gjenstand for behandling. Homoterapi skader mennesker som det i utgangspunktet ikke er noe galt med. Praksisen med å «omvende» skeive har ingen støtte i anerkjente psykologiske og psykiatriske miljøer. Det anses tvert imot å være en skadelig praksis som kan gi langvarige traumer og psykologisk skade.

Skeives rettigheter er under press over hele verden, og må heller utvides enn å innskrenkes. Vi mener det er helt på sin plass å forby at mennesker bevisst skal kunne spre løgn og usikkerhet på denne måten. Norge bør heller bestrebe seg på å bli best i verden på skeive rettigheter.

Det er skremmende at flere statsledere ikke tar et tydelig standpunkt i retning å forby lovligheten i å tvinge skeive inn i en form for terapi for å endre deres livsførsel slik at de kan leve som heterofile.

Redselen for å innskrenke det regjeringen anser som religionsfrihet kan føre til at praksisen, med å misbruke denne makten til å drive med det som tituleres seksuell reorientering, får fortsette. Menneskers rett til å være skeiv, må overgå andre menneskers rett til å forsøke å endre dem. Rødt Porsgrunn mener konverteringsterapi hører hjemme på historiens skraphaug.