Nei til Skiens skyteanlegg i Siljan

Skien Jeger & Fisk ønsker å få til et skyteanlegg i tidligere Siljan Alpin, leste jeg i TA 19/3. At Vestfold og Telemark fylkeskommune vil innvilge en søknad fra om et tilskudd på 480.000 kroner til å omregulere arealplan i Siljan for at Skien J&F skal få anlegge et skyteanlegg til et område i Siljan kommune virker surrealistisk.

Vi hører stadig om etterslep på vedlikehold av veier, asfaltering, bygningsmasse etc., som disse midlene isteden kunne vært brukt til. Området der Skien J&F ønsker å anlegge en ny skytebane ligger i et tur- og rekreasjonsområde som store deler av Grenland benytter, kalt Siljanmarka.

Arealplan ble ikke omregulert, bare samfunnsdelen for under to år siden og er således gjeldende til 2027. Dette var det et enstemmig kommunestyrevedtak på. Det betyr vel at kommunestyret var av den mening at gjeldene arealplan var dekkende for de behov som den skulle ivareta, som f. eks et fremtidig boligfelt på Galtekjennåsen. Det blir hevdet at et nytt og moderne skyteanlegg ikke vil være til sjenanse når det gjelder støy. Jeg stiller meg undrende til hvorfor det da ikke skulle være mulig å finne et område innenfor Skien sine grenser.

Da denne nyheten dukket opp sommeren 2019 ble det straks satt igang en underskriftskampanje. Pr. dato er det ca. 500 som har skrevet under og bekjentgjort sin motstand.

Enkelt forklart: Store deler av Siljans befolkning ønsker ikke et slikt skyteanlegg i nærheten av befolkningen og i et turområde.

Det kan opplyses at Silljan J&F har et moderne, tilsvarende skyteanlegg, som har fått økonomisk støtte av Siljan kommune, og senest i fjor vedtok et enstemmig kommunestyre å bevilge 150.000 kroner årlig i tre år (totalt kr. 450.00.-) til en moderne riflebane. Siljan J&F sitt skyteanlegg ligger i Almedalen nord i Siljan og er således ikke til sjenanse for Siljans befolkning.

SKYTEBANE: Øystein Ekli vil ikke ha skytebane ved tidligere Siljan skisenter. Foto: Jan Bjørn Taranrød