Trine Almenning (Ap) er overrasket over at Høyres ordførerkandidat, Emilie Schäffer, stengte en debatt på Facebook før hun dro på ferie.
Trine Almenning (Ap) er overrasket over at Høyres ordførerkandidat, Emilie Schäffer, stengte en debatt på Facebook før hun dro på ferie. Foto: Eirik Haugen

«Nei, vi går ikke til krig mot private barnehager!»

Gjennom våren og sommeren har vi kunnet lese utallige uttalelser fra Høyre om hvordan de ønsker flere private drivere av det som per i dag stort sett er offentlige velferdstjenester.

Høyre skal ha for at de er tydelige i sin politikk på akkurat dette området. Under fanen «Valgfrihet» hylles private barnehager, samtidig som de kritiserer Arbeiderpartiet for ligge under for press fra «ytterste venstre». 

Med bakgrunn i dette er det først og fremst viktig for oss å presisere: Skien Arbeiderparti er ikke i mot private barnehager! Barna som går der, og deres foresatte, er lite opptatt av om barnehagen er privat eller kommunal, de er opptatt av kvaliteten på tilbudet. Slik ordningen er i dag er det lik tildeling av ressurser både til private og offentlige barnehager. 

Det er et par ting som er interessant i forhold til Høyres retorikk i denne forbindelse:

1. Høyre var motstandere av barnehageforliket den gangen et flertall bestående av AP, SV og FrP vedtok dette i Stortinget.  Det viktigste prinsippet i dette forliket var likebehandling av offentlige og private barnehager, samt at det ble innført makspris per barnehageplass. Dette forsøker Høyre nå å rokke ved, blant annet ved å gi lavere tilskudd til pensjon for de ansatte og ved å øke maksprisen. 

2. Høyre fremmer alltid de private barnehagene som kroneksempel på velfungerende privat drift av velferdstjenester. Og ja, det kan man jo på mange måter si at det er. Men dette blir ikke et reelt eksempel. Siden forliket ble inngått i 2003 har ikke en eneste privat barnehage vært på anbud. Nettopp med bakgrunn i forliket de ikke støttet! Dette er en unik situasjon og vil ikke skje ved noen annen konkurranseutsetting eller privatisering av øvrige velferdstjenester. Regelen er anbudskonkurranse hvert fjerde år. Ønsker de nå de private barnehagene på anbud?

Så hva er så vår bakgrunn for at vi ikke ønsker privatdrevne velferdstjenester?

A. Vi ønsker ikke at enkeltpersoner skal kunne ta ut profitt av tjenester betalt med fellesskapets midler. Høyre viser til at det er sunt økonomisk og drive med overskudd. Ja, det er selvfølgelig sunt. Men vi ser det ikke som veldig sunt når det er enkelt personers lommebok som blir beriket, i stedet for at det fordeles mellom dem som har betalt for dette - nemlig fellesskapet!

B. Kommunen er ansvarlig for å gi velferdstjenester til innbyggerne - enten det gjøres via private eller offentlige virksomheter - ligger ansvaret hos kommunen. Uforutsette hendelser som eierskifte, påvisning av lovbrudd og gjentatte anbudsrunder skaper betydelig merarbeid. Dersom de private tilbyderne svikter, må kommunen hive seg rundt og overta driften. Det gjør det mindre oversiktlig og skaper større vanskeligheter med å føre kontroll med tjenestene. Vi ønsker å styrke tjenestetilbudet - ikke byråkratiet!

C. Når anbudskonkurranser utlyses så er det pris som er det avgjørende for hvem som vinner. At pris ligger til grunn betyr at man må vekte ting opp i mot hverandre. Som de fleste kjenner til er den største kostnaden i en virksomhet de ansatte.  Vi har sett mange eksempler på at ansatte i private barnehager har dårligere pensjonsordninger enn ansatte i like jobber i kommunal sektor. 

Vi ønsker å styrke de ansattes arbeidsvilkår og gi dem trygge arbeidsplasser - ikke sette dem på anbud!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nei, vi går ikke til krig mot private barnehager! Vi verdsetter den jobben de ansatte gjør hver eneste dag for å gi gode rammer og trygghet til barna i kommunen vår. Men vi er ikke tilhengere av at store aktører, noen tilknyttet store internasjonale konsern, tjener store penger på bekostning av de ansattes lønns- og pensjonsforhold. 

Og nei, vi lar oss ikke presse av «ytterste venstre». Dette er god, gammeldags sosialdemokratisk politikk hvor vi ønsker rettferdig fordeling av godene og et samfunn hvor det er mennesket - og ikke størrelsen på lommeboka - som styrer hvor gode tjenester man kan få. 

Vi vil ha mer velferd for alle - ikke profitt for enkelte!

Trine Almenning

Hovedutvalgsleder helse og velferd

Skien Arbeiderparti