NOAHs våte drøm - Rotevatns samrøre

Venstres klima og miljøminister, Sveinung Rotevatn, har nå blitt tatt med buksene nede. Hans departement har stått i spissen og hindret innsyn i NOAHs «rapport» om samdrift i gruvene til Norcem i Brevik.

Nå som dokumentet omsider er frigitt, av NOAH, etter sterkt press fra kommunens advokat, åpenbares en viktig sannhet. Rapporten er ikke en rapport, men kun en naiv fremstilling med NOAHs våte drøm om en ny dumpingplass for importert giftig avfall. Ingen forretningshemmeligheter, intet nytt, etter mitt syn mest dokumentasjon på åpenbar kunnskapsløshet og en rekke usannheter. Dette tøvet har altså Venstres Rotevatn unntatt offentligheten helt ukritisk, og på denne måten påført kommunen og oss skattebetalere store kostnader.

Spørsmålene som nå må stilles, er om det er NOAH AS som styrer departementet, eller om det er Rotevatn og hans departement, som for meg synes komplett kunnskapsløse. Begge deler er ille, og bør bekymre alle som tror på vårt demokrati.

Vi velger våre politikere som våre ombud. Men hva gjør vi nå når våre folkevalgte kun blir nyttige idioter for næringsinteresser, og mer fremstår som løpegutt for en enkelt persons personlige ambisjoner? Denne saken er etter mitt syn en skandale som bør anmeldes og etterforskes, for dette lukter vondt. Kompetente jurister bør se på om dette egentlig er korrupsjon. Uansett må det vurderes om dette er grov tjenesteforsømmelse, som fører til at Stortinget misledes via lettvint usann propaganda.

Jan Erik Parr

Naboer mot giftdeponi