MÆLAND: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Noen ganger er det bedre å be om tilgivelse enn tillatelse

LEDER: EØS-tilsynet ESA har åpnet sak mot Norge om innreisebegrensningene som er innført som følge av pandemien.

Selv ikke etter at Norge lettet på begrensningene, mener ESA at dette er nok, melder NTB.

Norge stengte, for alle praktiske formål, grensene i slutten av januar. Først i forrige uke kunne utlendinger som bor i Norge, men som ikke er folkeregistrert her, få rett til innreise igjen. Det er nokså åpenbart at dette har ført til at svært mange, som normalt reiser til Norge, ikke har kunnet gjøre det: – Dette inkluderer folk som har blitt hindret tilgang til egne hjem, blokkert fra å ta nye jobber eller returnere til eksisterende arbeidsplass, eller hindret i å møte partnere og familiemedlemmer, skriver EØS-tilsynet, ifølge NTB.

Noe av det sentrale i kritikken mot de norske innreisebegrensningene er velfundert; retten til å bevege seg fritt er et grunnleggende prinsipp i EØS-retten. Det er også verdt å ha med seg at selve EØS-avtalen er svært viktig for Norge. Uten den hadde eksportrettede bedrifter i Norge hatt en helt annen virkelighet. Dernest er det ikke til å stikke under stol at svært mange virksomheter har stort behov for arbeidskraft som kommer over landegrensene.

– Jeg kan bekrefte at Esa har sendt et formelt åpningsbrev om sak mot Norges innreiseregler. Våre strenge innreiseregler er en viktig grunn til at vi gjennom hele pandemien har hatt et lavere smittenivå enn i de fleste andre land i verden, men reglene skal selvsagt være i samsvar med våre EØS-rettslige forpliktelser, sier justisminister Monica Mæland (H) til Dagbladet.

Justisministeren sier to ting: Jo, vi skal følge reglene, men også at innreisereglene har vært helt sentrale for den norske pandemihåndteringen. Og det må faktisk være slik at et land ikke kan bli fratatt alle virkemidler når det oppstår ekstraordinære situasjoner som en pandemi.

Strengt tatt burde de strenge, norske innreisereglene kommet tidligere. Det er ubestridt at såkalt importsmitte har ført til betydelige utbrudd i Norge. Dette betyr ikke nødvendigvis at all ferdsel over landegrensene må opphøre, men i det store bildet er det viktigere å slå ned en pandemi.

Noen ganger er det bedre å be om tilgivelse enn tillatelse. Dette er sannsynligvis et brukbart eksempel på nettopp dette.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad/NTB