Foto: privat

«Noen som vet hva som skjuler seg bak?»

Skilt i naturen, covid-19 og bygging av høyhus i Skien er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Er naturen stengt?

Fra bilen på vei hjem fra en nydelig tur i Skiens østmark fikk jeg se dette skiltet i den sørlige delen av Skifjellveien.

Helt ny type skilt for meg. Noen som vet hva som skjuler seg bak?

Nysgjerrig turgåer

Har du noe du vil si?

Opprørt? Glad? Si det til Varden: Send SMS/MMS med kodeord VA Hallo til 1963 eller mail til hallo@varden.no

Litt mer på hjertet? Skriv til debatt@varden.no

Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innlegg. Alle debattinnlegg må undertegnes med fullt navn, og det er fint hvis du sender med et bilde av deg selv.

Hovedinnlegg: Maks 4.000 tegn med mellomrom.

Innlegg: Maks 2.000 tegn med mellomrom.

Fantastisk gjeng

I dag er det tre uker siden jeg fikk den første vaksinen mot covid-19. Jeg vil takke alle jeg møtte på stevneplassen i Skien – for en fantastisk gjeng. De sørget for et trygt og godt opplegg. Jeg gleder meg til neste dose.

Lise

Koronasmitte på utesteder

Vi leser stadig i avisa om smittespredning på enkelte utesteder. Etter å ha snakket med noen som var på et av disse stedene i helgen, er det ikke noe rart at smitte skjer.

Bord med flere enn 15, hvor gjestene byttet plasser uten at personalet reagerte. Oppførsel blant gjester som tydet på for mye alkohol.

Min agenda med dette innlegget er at resultatet kan bli ny nedstigning for alle serveringssteder. Dette syntes jeg er dypt urettferdig.

Til ansvarlige myndigheter: Det er mange serveringssteder som tar smittevern på alvor. Straff de som ikke klarer dette. Dere har mange sanksjoner. Det kan gjøre at de som er seriøse slipper å stenge ned, kanskje for alltid.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

BJ

Ibsenhuset og hotell

Utvalg for klima, miljø og byutvikling i Skien skal 4. mai 2.gangsbehandle en reguleringssak om påbygging av et hotellbygg, kalt Hotell Nora, på sørsiden av Ibsenhuset.

Til 1.-gangsbehandling var dette et rent hotellprosjekt. Nå til 2.-gangsbehandling er byggeformålet utvidet til å være hotell/kontor. Jeg håper virkelig utvalget går imot å utvide formålet til kontor. Hele begrunnelsen for å tillate en slik arkitektonisk utfordrende påbygging på Ibsenhuset var at det ville være viktig for salget av Ibsenhuset som kultur og konferansested å ha et hotell i nær tilknytning.

Å tillate at dette endres til et kontorbygg som et privat påbygg på Ibsenhuset, i tilfelle man ikke finner det regningssvarende å bygge et hotell, vil endre hele grunnideen bak dette prosjektet.

Det er nok andre steder hvor et kontorbygg vil være mer passende både arkitektonisk og byplanmessig, f.eks. Meierikvartalet, «Essotomta» ved siden av fylkeshuset, Skien Brygge, eller ombygging av andre bygårder i sentrum. Heller ikke å tillate kontor delvis, f.eks. 10 prosent, bør tillates. Det vil veldig lett kunne brukes som en brekkstang til å utvide senere.

Gustav Søvde (V)

Brekkeparken kafé

Enig med innsender angående Brekkeparken kafé. Nå, før sommersesongen med eventuelle gjester langveisfra i vente, er en tur til parken og ferdig middag aktuell. Ble varig skuffet sist.

Nydelig hjortestek og saus ble bestilt, men harde gulrøtter fra boks, sikkert en nødløsning, dade gått tomme for grønnsaker, drog helhetsinntrykket helt i bunn. Lapskausen er bra, men blir ensidig. Nye folk skal ha overtatt, ifølge avisoppslag. Den som lever får se.

Lisa Holm

Syklende i gangfelt

Husk at den som sykler i gangfelt defineres ikke som gående – og har derfor vikeplikt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bilist

Nord-Norge-banen

Umulig å forsvare, skriver Varden på lederplass i onsdagens avis.

Arbeiderpartiet har etter sitt oppløftende landsmøtevedtak bidratt til at det nå er flertall på Stortinget for å starte planleggingen av en Nord-Norge bane fra Fauske via Narvik og fram til Tromsø, og med forbindelse til det svenske jernbanenettet i Narvik. Prisen er beregnet til 133 mrd. kroner.

Dette er en gledens dag for Norge og Nord-Norge. Det er på tide at også Nord-Norge blir tilgodesett både med infrastrukturmidler og med en framtidsrettet samferdselspolitikk som verdsetter både næringsliv, bosettingsstruktur, miljø og klima.

Men den samfunnsøkonomiske analysen viser et netto tap for samfunnet på mellom 46 og 109 mrd. kroner, leser vi. Slike analyser gir oss ofte det resultatet utrederne ønsker å få. En avgjørelse om en Nord-Norge bane bør være politisk og ikke teknisk/økonomisk. Når våre politikere prioriterer en ferjefri E39 over Vestlandet til 400 mrd. kroner, et prosjekt det ikke er et reelt behov for, bør de i særdeleshet kunne styrke en hel landsdel i Nord for «bare» 133 mrd. kroner.

Håper Varden smaker på denne saken en gang til og kommer til en konklusjon som både styrker denne landsdelen og som ivaretar framtidens miljø- og klimakrav til våre etterkommere.

Torstein Fjeld

Naturvernforbundet

VARDEN RETTER

Brua kostet 15 mill.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Varden skrev for noen dager siden at nye Hoppestad bru, der to biler ikke kan møte hverandre, kostet 30 millioner kroner. Statnett presiserer at det er totalsummen for Hoppestad bru, bryggeanlegg ved Borgestad, snaut 3 km med ny transportvei og i tillegg et nytt vann- og avløpssystem knyttet opp mot ny transformatorstasjon. Bygging av Hoppestad bru alene kostet om lag 15 millioner.