SAMLET: Et samlet Europa, og et NATO-medlemskap, er det beste vern mot de antidemokratiske kreftene som Putins Russland representerer, skriver Lars Solbakken. Foto: Lise Åserud/NTB

Norge må styrke sin tilknytning til Europa

Den meningsløse krigen i Ukraina har synliggjort viktigheten av et samlet Europa i kampen mot president Putin og Russlands antidemokratiske aggresjon og krigføring.

Heldigvis hadde Norge framsynte politikere som etter andre verdenskrig så viktigheten av å få Norge med i forsvarsalliansen NATO. Medlemskapet i NATO er selve bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk og har bidratt til fred og stabilitet i Europa siden etableringen i 1949.

Viktigheten av norsk NATO- medlemskap ser vi til fulle i dagens situasjon, hvor Russland demonstrerer sin fullstendige mangel på respekt overfor nabolandet Ukrainas selvstendighet og landegrenser. Uten vårt NATO-medlemskap kunne Norge som naboland også blitt definert som «sikkerhetspolitisk viktig» for et aggressivt Russland, på samme måte som Ukraina.

Hadde partiene Rødt og SV fått gjennomslag for sine politiske målsettinger om å melde Norge ut av NATO, kunne en slik sikkerhetspolitisk trussel vært et skremmende men ikke helt usannsynlig scenario. Rødt og SVs sikkerhetspolitiske uansvarlige politikk er en trussel mot Norges frihet. Intet mindre!

Et samlet Europa, og et NATO-medlemskap, er det beste vern mot de antidemokratiske kreftene som Putins Russland representerer. For ytterligere å styrke vårt forhold til det europeiske fellesskapet, mener jeg at tiden nå er inne for Norge til å ta skrittet fullt ut og søke medlemskap i EU.

EU er i tillegg til «De fire friheter» også et fredsprosjekt som har vist at samarbeid innenfor forpliktende rammer bidrar til demokratisk utvikling og stabilitet i Europa.

Dette fredsprosjektet bør Norge bli en sterkere del av gjennom et fullverdig medlemskap i EU.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lars Solbakken

Tidligere lokalpolitiker