STEMMER IKKE: I et innlegg i Varden skriver Solveig Hals fra Utdanningsforbundet at jeg villeder om lærermangel i min omtale av SSBs framskrivinger. Dette stemmer ikke, skriver Guri Melby. Foto: NTB scanpix

Norge trenger fortsatt flere lærere

Regjeringens mål er klart – alle elever over hele landet skal ha tilgang til godt utdannede lærere.

I mars la SSB fram nye framskrivinger som peker på at om utviklingen fortsetter slik som nå, kan vi få et overskudd av grunnskolelærere fram mot 2040. Tidligere framskrivinger har vist betydelige framtidige underskudd av grunnskolelærere. Hovedårsaken til at det nå ser mer lovende ut, er nedgang i befolkningsveksten, flere lærerstudenter og økt gjennomføring. Dette er gode nyheter, men ingen er tjent med verken å underkommunisere eller overdrive framtidens lærerbehov.

I et innlegg i Varden skriver Solveig Hals fra Utdanningsforbundet at jeg villeder om lærermangel i min omtale av SSBs framskrivinger. Dette stemmer ikke.

Les også
Melby villeder om lærermangelen

En framskriving er ikke en fasit, men gir en pekepinn om at dersom utviklingen fortsetter slik den har gjort, kan det være at lærermangelen ikke blir så stor som tidligere antatt. Framskrivningene tar hensyn til blant annet hvor mange som begynner på en lærerutdanning, hvor mange som fullfører, hvor de som har lærerutdanning jobber, antall lærere i dag, når lærerne vil gå av med pensjon og hvor mange barn og unge vi vil få framover.

Jeg er klar over at det er knyttet usikkerhet til slike framskrivinger, og at beregningene ikke fanger opp regionale variasjoner. Det betyr likevel ikke at vi kan se bort fra disse analysene, som gir oss en idé om hvordan utviklingen kan komme til å bli de neste tjue årene. Vi trenger et bredest mulig kunnskapsgrunnlag når vi skal sette inn treffsikre tiltak for å skaffe Norge nok kvalifiserte lærere.

Jeg er godt kjent med at det fortsatt er slik at ikke alle som underviser i skolen har lærerutdanning. Ulike statistikkilder har vist ulike tall for hvor mange det er snakk om. Vi har satt i gang et arbeid for å rydde i tallene og vi regner med svar før sommeren. Vi er helt enige med Utdanningsforbundet og andre i at barn og unge skal møte kvalifiserte lærere, og da trenger vi god oversikt over hvor mange det gjelder.

Regjeringen har gjennom hele vår periode jobbet aktivt med å øke rekrutteringen til lærerutdanningene, heve kvaliteten i utdanningene og kvalifisere flere lærere.

Jeg er helt enig med Hals i at vi trenger flere kvalifiserte lærere over hele landet. De siste årene har flere piler pekt i riktig retning. Dette skoleåret er det flere lærere per elev i offentlige skoler enn på noe annet tidspunkt de siste ti årene. Lærertettheten har særlig økt på 1.–4. trinn. Flere har begynt på en lærerutdanning og flere fullfører enn tidligere. I fjor ble 2095 lærere ferdige med utdanningen sin. Det er det nest høyeste antallet noensinne, kun slått av året før. Stadig flere lærere får videreutdanning. Dette er positivt, men betyr ikke at vi er i mål. Søkertallene nå i vår var lavere enn tidligere og vi må fortsatt jobbe med å vise fram en attraktivt og godt yrke.

Vi skal ha en skole med frihet og muligheter – der elevene lærer mer og opplever mestring. Elever som sliter, skal får hjelp tidlig. For regjeringens mål er klart. Elever over hele landet skal møte dyktige, motiverte og kvalifiserte lærere.

Guri Melby

kunnskaps- og integreringsminister (V)

Artikkelen fortsetter under annonsen.