Norsk flyktningpolitikk: Tenk på eit tal

Kva i all verden? I mai vedtok regjeringa å ta imot flyktninger frå Moria-leiren, men bare viss 8–10 andre land gjer det same. Kva er dette for ein moral? Det er omtrent som når ungar lovar å bli snille, men bare viss 8–10 andre blir det.

Er det dette som er KrF-moralen nå? Det er utruleg at det går an å gjøre eit slikt vedtak. Nå er Moria brent og ein regjeringskonferanse kan ha foregått slik: Erna: Vi er nødt til å ta imot noen, foreslår 40. Venstre: Vi foreslår 70. KrF: Vi bør gå opp i minst 80, husk det er 13.000 flyktninger der. Erna: Vi må bli enige, jeg går ikke med på meir enn 50. Venstre: Ja vel. KrF: Ja vel, men vi likar det ikkje.

Tenk på eit tal, eitt lite eitt. 50 flyktninger! At det går an, så lite humant, så lite solidarisk.

Gunnar Sanden