ENKLAVE: Er tanken å bygge en liten enklave for ensartete familier med barn her? spør Gunnar E. Norby. Foto: Per Arne Rennestraum

NRK-tomta som barnevennlig boligområde?

I Varden 8. april orienteres det om stans i salget av NRK- eiendommen på Borgeåsen.

Porsgrunn kommune ønsker at området blir utviklet med boliger egnet for barnefamilier. Det ønskes ikke leilighetskomplekser, blokker eller liknende. Definisjonene er noe uklare, men dette kan synes som «søt musikk» for oss som kjemper for bevaring av området og resterende ubebygde del av Borgeåsen.

NRK-tomta ligger i et naturskjønt område. Ved sin nære tilknytning til bysentrum og store boligområder er det knapt noen by i landet som nå har maken. I Varden 10. april advarer og begrunner også Hilde Forberg Andersen mot enhver form for boligbygging her.

Jeg har tidligere i Varden også gått mot en såkalt «barnevennlig utbygging» her. Forslagsstillerne viser liten forståelse for barns behov og gode familiestrukturer i et boligområde. Hva menes med dette forslaget? Er tanken å bygge en liten enklave for ensartete familier med barn her?

Hva med avstand til naboområder? Hvor stort må et slikt område være for å fungere? I alle fall mye større enn det indikerte arealet. Barn søker barn. Små barn søker lekevenner i trygg nærhet. Her blir utstrakt bilkjøring en forutsetning for ulike aktiviteter og aldersgrupper. Barn vokser til og forlater som kjent hjemmet etter en tid.

Vi ser hvordan andre ensidig «barnevennlige prosjekter» tømmes for barn etter hvert. Gradvis selges hus. Noen familier med barn flytter til. Men det går gjerne lang tid med etterhvert barn uten geografisk nære venner. Et godt boligområde bør ikke være planlagt for en ensartet befolkningsgruppe. Unntak kan være ved helt spesielle behov.

Fra NRK-tomta er det relativt lang veg til et rimelig utvalg av nabobarn. Og det er en svært plundrete skolevei for de minste. Det er lengre avstand enn det som anbefales som et godt busstilbud. Vegen til butikk er via en lang, bratt bakke. For eldre mennesker uten bil er den besværlig. NRK-tomta forutsetter omfattende bilkjøring for familiene. Det må forventes fortsatt bomvei mot nord dersom ikke vegen skal åpnes for alle. I tillegg viser all erfaring fra ulike boligområder at folk ikke vil ha skog innpå seg og hugger for fote. Presset for utbygging på naboområdet vil også umiddelbart dukke opp igjen. Forlaget er nok velment, men dårlig.

Eiendommen burde aldri vært videreutviklet fra den gamle reléstasjonen. Det var et resultat av den meningsløse kivingen mellom Porsgrunn og Skien kommuner om utbyggere. NRK kunne den gang teknisk sett vært lokalisert hvor som helst. Nå bør eiendommen eventuelt reguleres til formål som ser fordeler ved å være her og ikke er trafikkintensive. Det mest framtidsrettede alternativet kommunen kan velge, er å regulere eiendommen og det tilstøtende areal mot skrentene i sør og vest til friområde. Det kan eventuelt innløses til LNF-takst. Kommunen har nå muligheten til å realisere en framtidig attraksjon for byen og distriktet.

Hva er det vi søker når vi besøker andre byer? Blant favorittene er utsiktspunkter og naturparker, historiske bygninger og -miljøer, vann- og elvebredder. Porsgrunn kommune viser lite omsorg for slike verdier for allmennheten.

Interessene til NRK er ikke kommunens ansvar.

Gunnar E. Norby