NY STANDARD: Opprettelsen av Nye Veier, som har vært en viktig sak for KrF og de andre ikke-sosialistiske partiene, har satt en helt ny standard for veibygging her i landet, skriver Knut Arild Hareide. Her med statsminister Erna Solberg (H) på åpningen av E6 mellom Brumunddal – Moelv. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Nye Veier og bedre veier

Stortingskandidat for MDG, Benedikte Nes, bruker store ord når hun omtaler at jeg gir skryt til Nye Veier for å vurdere andre alternativer for utbygging av E18 mellom Tvedestrand og Bamble.

Hun bruker sterke ord som «dobbeltmoral» i det jeg argumenterte sterkt for utbyggingen av E18 i Stortinget denne våren, og når jeg er like positiv nå til at Nye Veier vurderer å bygge veien med utgangspunkt i å utvide og forbedre deler av dagens trasé. Å tenke nytt og lete etter smartere løsninger kan da ikke være så galt.

Opprettelsen av Nye Veier, som har vært en viktig sak for KrF og de andre ikke-sosialistiske partiene, har satt en helt ny standard for veibygging her i landet. Som jeg er stolt av. Nye Veier har vist at det er mulig å bygge veier langt billigere, at vi får større nytte av det som bygges og at veien ofte kan bygges raskere. Det betyr at vi får mer igjen for fellesskapets midler, og vi får frigjort midler som vi kan bruke på andre av fellesskapets viktige oppgaver. Statens vegvesen har også modernisert seg veldig de siste årene, og oppnår mye av det samme som Nye Veier i sine prosjekter. Vi får en positiv konkurranse, som alle tjener på.

Nye Veier gis stor frihet til å bestemme når, hvor og hvordan de skal bygge ut de ulike veiene de får ansvaret for. Og jeg er stolt av det de har fått til på strekningen de har fått ansvaret for på E18 mellom Oslo og Kristiansand. Samtidig må de selvsagt forholde seg til de samme, strenge reglene for vern av natur og biologisk mangfold, kulturvern, jordvern og andre retningslinjer.

Så har jeg bidratt med en ytterligere, viktig forbedring i regelverket det siste året. Jeg har myket opp det som var til dels rigide regler for veinormaler, som Nye Veier og Statens vegvesen har måttet holde seg innenfor. Vi har åpnet opp for at firefeltsveier kan bygges noe smalere enn før, uten at dette går på akkord med trafikksikkerheten. Det gjør at Nye Veier nå vurderer å bygge denne delen av E18 med smalere firefelts vei og fartsgrense på 90–100 km/t, i stedet for bredere firefelts vei med 110 km/t. På den måten vil de i så fall kunne utvide en større del av den eksisterende E18.

Mest av alt frykter jeg at et regjeringsskifte der SV, Rødt og MDG får gjennomslag for å legge ned Nye Veier og stoppe den videre utbyggingen av E18.

Jeg er for Nye Veier og bedre veier, og er glad for at de som bygger veier her i landet stadig leter etter smartere måter å bygge på. Slik at vi får bedre vei, og slik at vi legger beslag på minst mulig urørt natur.

Knut Arild Hareide

samferdselsminister (KrF)