Odds sugerør ned i kommunekassa

LESERINNLEGG: Svar til Varden journalist Nils-Tore Olsen: I Vardens artikler i helgen gir avisen inntrykk av at Odd ballklubb blir økonomisk utnyttet av Skien kommune. Man må være blant Vip’ene rundt Skien kommunes bord på Skagerak Arena (eller «formannskapet» som de også kalles) for å presentere en slik fornærmende påstand.

Her er det mange som har bidratt med hundrevis av millioner kroner for å få realisert denne gigantarenaen som besøkes av 4.000-5.000 15-16 ganger i året. De største bidragsyterne er Skien kommunes skattebetalere.

Grenland Arena AS er eid av Kontorbygg AS (som er eid av Skiens befolkning). Daglig leder i disse selskapene, Knut Wille, følte også ubehag over artiklene i Varden og kom raskt banen. Her blir påstandene fra Varden ettertrykkelig avkreftet. Odd har en meget gunstig avtale for bruk av Skagerak arena. Men Wille ser ut til å ha en selektiv hukommelse. Han skriver «Et stort flertall i Skien bystyre ønsket at Kontorbygg skulle være med på å sikre en flott arena for topp-fotball». Dette er i beste fall en sannhet med store modifikasjoner.

Jeg viser her til «Forvaltningsrevisjonsrapport fra Telemark Kommunerevisjon Skagerak Arena- Skien kommune.» (http://www.tekomrev.no/wp-content/uploads/2013/11/Rapport-706032.pdf) Her står det: «Før bystyremøtet i desember 2006 hadde Kontorbygg AS kjøpt aksjer i Grenland Fotball AS og styret hadde vedtatt gjenkjøpsavtale og kjøp av aksjer i Grenland Arena AS. Dette tyder på at beslutningen om satsing i regi av Kontorbygg allerede var tatt, noe som reduserte bystyrets handlingsrom i denne saken.» Med andre ord fikk ikke bystyret anledning til å ta stilling til medvirkning til Grenland Arena AS, det var høyst sannsynlig avgjort på forhånd av «oligarkene».

La det være helt klart: Jeg ønsker ikke å kritisere Odds ballklubb for motta fyrstelige støtte fra Skien kommune. Odd har etter min oppfatning skjøttet sitt bo rimelig ansvarlig med hensyn til de rammebetingelser de har blitt gitt. Spørsmålet er hvordan støtten er gitt.

Odd har laget mange forskjellige selskaper med forskjellige medeiere. Det å strukturere virksomheten slik er ikke galt, det kan til og med være fornuftig. En som har demonstrert dette best er Kjell Inge Røkke med alle sine selskaper i et komplisert nettverk. Men her ligger faren. Det blir veldig uoversiktlig for vanlige mennesker, inklusivt bystyrerepresentanter.

En kan spekulere i om motivasjonen for å danne en komplisert selskapsstruktur, er at det ikke er lovlig med kommunal støtte til toppfotballen. Odds Ballklubb har en større omsetning enn de fleste andre lokale bedrifter og defineres derfor som næringsvirksomhet. EØS-regelverket sier nemlig at offentlige myndigheter ikke kan gi statsstøtte til næringsvirksomhet.

At Skien kommune har gitt direkte støtte i 100 millionersklassen til Odd er udiskutabelt. Det er nok å nevne østre tribune som i sin tid kostet 250 millioner og etter utvidelsene estimert til rundt 300 millioner. Kontorbygg AS som et heleid kommunalt selskap sitter med 100 prosent eierandel og har et regnskapsmessig resultat på ca. 3 promille av investert kapital. Grenland Arena AS er i stor grad avhengig av kommunen ved at de får driftsinntekter gjennom avtaler med kommunen om leie av lokaler.

Eneste leietager til Odd Stadion Syd AS er Skien kommune i en 40 års uoppsigelig avtale. Kommunen benytter ingen arealer i bygget. Foruten tilskudd til lys og banedekke til 15 millioner har kommunen bekostet infrastrukturen rundt stadion til over 25 millioner kroner hvor Odd Stadion AS skal dekke 4,5 millioner som de har fått i lån av kommunen. Odd stadion AS søker i disse dager om ettergivelse av restgjelda på over 3 millioner kroner.

Knut Wille har åpent og utførlig redegjort for risiko ved investeringen og hvordan driftskostnader blir dekket. Det ville være fint Knut, om almenheten også fikk innblikk i Kontorbyggs hemmelige avtale med Odd.

Så, Nils-Tore Olsen, det er god dekning for at Odd har sugerør ned i kommunekassen. Sugerøret har to åpninger. Blåser man i sugerøret ned i brusflasken blir det ikke mer brus, men bare et forferdelig søl.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det som har skjedd har skjedd og spist er spist, men det store spørsmålet er om vi skal fortsette med å gi ulovlig støtte til denne type næringsvirksomhet uten lovlig vedtak i bystyret, eller om «oligarkene» skal få fortsette med sin uholdbare praksis.

HAR BIDRATT MYE: Odd har lite å klage på når det gjelder bidrag fra Skien kommune, ikke minst til arenaen, mener artikkelforfatteren. Foto: NTB SCANPIX