TIL SKIEN: Roger Hegland i Skien Ap mener en luftambulansebase bør legges til Skien. Foto: Arkivfoto Vendy Berg Hegle

Ønsker ikke Ap og Frp i Skien en luftambulansebase i Telemark?

LEDER: Etablering av luftambulansebase i Vinje har fått Stortingets støtte. Likevel argumenterer Ap og Frp i Skien for at den ikke skal legges der. Hvorfor?

Ønsket om å få etablert en luftambulansebase i Telemark har vært en mangeårig kampsak for svært mange. Svært mye av denne kampen har handlet om hvor i Telemark den bør ligge. For enkelte synes dette å være viktigere enn at basen faktisk kommer, og det hele kan minne om hvordan Grenland posisjonerte seg da Nye Veier skulle velge lokalisering for sitt hovedkontor. Grenland ville så gjerne ha det, og lanserte et høyt antall mulige lokaliseringer. Samferdselsministeren valgte Kristiansand.

– Lobby fra enkeltkommuner bør ikke avgjøre saken, sier Roger Hegland til Varden. Han har vært svært sentral i Skien Ap i en årrekke. Så legger han i vei med en argumentasjonsrekke for en enkeltkommune. Altså Skien. Dette skjer kort tid etter at Jørn Inge Næss i Skien Frp har argumentert for at det er så mye dårlig vær i Vinje at det er bedre at luftambulansebasen legges til Skien.

Regjeringspartienes representanter i Vestfold og Telemark er enige om at Vinje er den beste lokaliseringen. I februar overleverte de et krav til helseminister Bent Høie om at det må etableres en ny base i Vinje.

Tidligere i år ba Stortinget om at regjeringen må «komme tilbake til Stortinget med egen sak om basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge, som må omfatte Innlandet og Bykle/Vinje, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2021».

Veldig mange ønsket svært sterkt å få på plass ny jernbane mellom Porsgrunn og Larvik. Alle politikerne var enige. Over hele spekteret. Alle mente det samme og det ble gjort en svært god jobb med å heise fram dette ønsket og kravet. I dag er Eidangerparsellen for lengst bygget og tatt i bruk, til glede for alle som reiser med tog.

Luftambulansesaken burde ha vært ferdigdiskutert lokalt for lenge siden. Det avgjørende er imidlertid at saken har fått et rikspolitisk dreiemoment som bør få de fleste virkelig ønsker en luftambulansebase til Telemark til å slippe alt de har i hendene og jobbe på for at dette skal bli virkelighet.

Det hjelper å stå sammen. Alltid. Slik er det også i politikken, og dette vet politikerne svært godt; sololøp fungerer svært sjelden. De stadige forsøkene på omkamp om luftambulansebase, med Skien i spissen, er underlige. Saken om etablering i Telemark trenger alles støtte. Også fra Skien. Selv om det ikke er i Skien.

Eller er det slik at Skien Ap og Skien Frp ikke ønsker en luftambulansebase i Telemark?