Hedda Foss Five (t.v.) og Emilie Schäffer kikket opp på skjermen da tallene fra den nye meningsmålingen ble presentert på Parkbiografen.
Hedda Foss Five (t.v.) og Emilie Schäffer kikket opp på skjermen da tallene fra den nye meningsmålingen ble presentert på Parkbiografen. Foto: Fredrik Pedersen

Ordførerduellen i Skien: Pen og pyntelig, men uten politiske poenger og programerklæringer

Hva nytt kan vi velgere vente oss med Høyre i ordførerstolen. Hvordan vil velgerne merke at Høyre leder kommunen og ikke Ap? Hva vil partiet gjøre annerledes og prioritere forskjellig fra dagens flertall? Hva vil være partiets viktigste områder å få gjort noe med?

Høyres ordførerkandidat hadde en gyllen anledning til å få dette lagt fram og forklart i ordførerduellen på Parkbiografen i Skien. Bortsett fra løfter om å arbeide for en kommunesammenslåing i Grenland og en mer lyttende og ydmyk tilnærming i arbeidet med å få dette til, ble de fleste andre spørsmål stående ubesvart.

Til hennes unnskyldning: Hun kom nå heller ikke mye til orde. Bortsett fra dette satt vi likevel tilbake med et inntrykk av at hun heller ville fokusere på alt Høyre og Ap er enige om, enn å vise velgerne hva Høyre vil gjøre annerledes.

Hva så med sittende ordfører? Til tross for at flere AP tilhengere bar røde gensere  påskrevet teksten « alle skal med» greide ikke Hedda Foss Five å innrømme at det må være er høyst utilfredsstillende for en Ap styrt kommune å ha en så negativ utvikling i barnefattigdom som det Skien  har. For mange Ap velgere måtte dette smake svært lite godt.  At hun i stedet serverte selvfølgeligheter om så vondt det er å føle seg utenfor, bidro ikke til å skape større troverdighet.

En selvtilfreds ordfører formidlet stort sett inntrykk av å være såre fornøyd med tingenes tilstand i kommunen. Når Ap har stabil oppslutning i følge en ny meningsmåling, er det vel fordi folk er fornøyde med oss, var hennes refleksjon.  At hun så på næringsliv og arbeidsplasser som sine viktigste arbeidsoppgaver som ordfører, var det nok flere som merket seg. At ikke en eneste av kommunens lovpålagte oppgaver - som alltid bør være en ordførers fremste fokus -  overhode  ble nevnt, må vel sies å være temmelig oppsiktsvekkende, og desto  mer til ettertanke når det gjelder ordførerens oppmerksomhet. 

Når debatten i såpass liten grad greidde å få fram de politiske forskjellene mellom de to ordførerkandidatene, må nok også Vardens redaktør ta sin del av ansvaret. Mediene påtar seg ofte rollen som folks talerør i forhold til myndighetene, men denne gangen lot redaktøren politikerne slippe meget billig unna. For billig, vil nok noen mene.

Er politikk en jobb, prøvde han seg på. Nei,  svarte Five. det er et tillitsverv. Punktum. Ingen problematisering fra debattleder om hva det betyr for et levende lokaldemokrati at flere  politikere med fast godtgjøring, spesielt i  Skien og i fylkeskommunen, har lengre fartstid i godt lønnede politikerverv enn det som er vanlig i fastestillinger i arbeidslivet.

Konkurranseutsetting ville politikerne gjerne snakke om. Rituelle og generelle synspunkter for og mot konkurranseutsetting er de fleste velgere godt kjente med. Dette burde derfor møtelederen effektivt ha stoppet dette

Etter ordførerduellen er det nærliggende å konkludere med at motsetningen i Skienspolitikken må gå langs helt andre skillelinjer enn mellom Ap og Høyre. Uansett synes det temmelig klart at begge partienes fremste talspersoner har en betydelig jobb å gjøre med å forklare for velgerne hva de egentlig står for på de samfunnsområdene som kommunen har ansvar for å løse, hva de ønsker å vektlegge i åra framover og hva de vil gjøre annerledes enn den politiske konkurrenten, kort sagt hvordan de vil profilere sine lokalpolitiske løsninger.

Etter dette har jeg laget min egen liste over spørsmål som jeg gjerne skulle få bedre belyst ved akkurat dette kommunevalget i Skien.

Hva er ditt partis tre viktigste prioriteringer for å bedre de offentlige tjenestene kommunen etter lov har ansvaret for å løse?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Aldersomsorgen i Skien trenger å pusses for å skinne. Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for å bedre aldersomsorgen, bort sett fra å bygge nytt sykehjem?

Sammenlignet med andre har ikke Skien kommune særlig gode resultater i integrasjonspolitikken. Hvilke initiativ vil ditt parti ta for å bli bedre på dette området?

Å kjøre på de mange hullete kommunale veiene og gatene i Skien er ingen god opplevelse. Etterslepet i vedlikehold av kommunale veier og gater er stor. Hva vil ditt parti gjøre med dette?

På forhånd takk for svarene

Arne Rui