Fylket: Ordførerne i Skien, Porsgrunn, Bamble og Larvik står samlet bak det nye fylket. Foto: Bjørnar Larsen

Ordførere om debatt om det nye fylket: «Skaper en unødig uro»

Å lansere at fylket kanskje skal splittes opp om noen år gjør det vanskelig å motivere de ansatte, vanskelig å rekruttere og skaper en unødig uro, skriver ordførerne i dette leserinnlegget.

Vi heier på det nye fylket. Med 11 minutter med tog fra Grenland til Larvik, og et helt integrert arbeidsmarked så ble den gamle fylkesgrensen etter hvert unaturlig. Vi i Grenland og Larvik føler et fellesskap både med øvre Telemark og Vestfoldbyene, og er således positive til å være i et felles fylke.

Næringslivet i Grenland og Larvik er 100% avhengig av våre naboer på begge sider, enten det er flyplassen på Torp eller kraften fra Telemark. Våre bedrifter rekrutterer nøkkelpersonell fra både gamle Telemark og Vestfold, og trenger et fylke som gir ungdommen riktig kompetanse.

Så skjønner vi at andre ikke deler våre synspunkt om fylkesgrenser, og at sammenslåingen var tøff for mange. Men at forrige prosess var vanskelig er ikke et argument for å kjøre en slik prosess enda en gang til. Det vil alltid være meninger om fylkesgrenser, men det er en tid for alt, og nå håper at vi kan bruke energien på at fylkeskommunen kan gi best mulig tjenester fremfor enda en ny omorganisering.

Fylkeskommunen gir helt sentrale tilbud til ungdommene, næringslivet og alle som bor her. Vi har respekt for at noen gjerne vil endre fylkesgrensene, noen vil splitte opp, og noen vil slå oss sammen med Buskerud.

Vi oppfordrer til å tenke over hva en slik ny prosess vil bety for de som faktisk skal drive videregående skoler, vedlikeholde fylkesveier, organisere busser og jobbe med næringsutvikling, kultur, tannhelse og mye annet. Å lansere at fylket kanskje skal splittes opp om noen år gjør det vanskelig å motivere de ansatte, vanskelig å rekruttere og skaper en unødig uro. Vi oppfordrer de eventuelt som er misfornøyd med vedtak i fylkeskommunen om å heller bidra med konkrete forslag til å gjøre det nye fylket bedre for alle.

Ordfører Hedda Foss Five, Skien (Ap)

Ordfører Erik Bringedal, Larvik (H)

Ordfører Robin Kåss, Porsgrunn (Ap)

Ordfører Hallgeir Kjeldal, Bamble (Ap)