Jeg har ikke foreslått å «pålegge kommunen å vedta tvungen utleie», eller pålegge hytteeiere å leie ut «eget familiested uten egentlig å ønske det», skriver Ådne Naper. Foto: Knut Heggenes

På bærtur med Borgar Løberg

Det er med interesse jeg leser partifelle Borgar Løbergs betraktninger om hyttebygging, og ikke minst hans avvisning av ønsket om å gjøre hytteturer på fjellet tilgjengelig for flest mulig.

Borgar Løbergs skriver et langt innlegg om at jeg er på bærtur, der han også feilaktig gjengir hva jeg har sagt og ment om utleie av hytter. Han skal kanskje sole seg i entreprenørglansen, for å bruke Løbergs egne ord om undertegnede.

Jeg har ikke foreslått å «pålegge kommunen å vedta tvungen utleie», eller pålegge hytteeiere å leie ut «eget familiested uten egentlig å ønske det».

Jeg har sagt at en kommune selv kan vurdere å legge føringer ved regulering av nytt areal om utvikling av forskjellige konsepter, om de ønsker det. Dette er i seg selv ikke kontroversielt. Kommuner som ønsker større anvendelse av arealet de regulerer til hytteformål står fritt til å utvikle nye besøksstrategier sammen med utbyggerne. Utover dette vil tiltak for å fremme økt bruk av hver hytte måtte basere seg på stimuleringstiltak og frivillighet.

I vårt fylke er det allerede 45.000 hytter. I ulike planfaser har kommunene våre pekt ut areal til hytteformål som tilsvarer mer mer enn 30.000 nye hytter. Da går det med noen mål areal i fjell, skog og nær kysten.

For mange er det en stor verdi i å begrense mengde naturareal som bygges ned. Det er absolutt verdt å ha en debatt om hva som er bærekraftig arealbruk.

Økt aktivitet, økt bruk og økt tilstedeværelse ved hvert enkelt hytteområde og i store hyttebyer, er selvfølgelig en næringspolitisk interesse. Det er absolutt verdt å ha en debatt om hvilke tiltak som kan bidra til dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For de som har sin interesse i at det bygges flest mulig enheter, uavhengig av bruk og anvendelse etter avhending av bygget, så vil kanskje all form for utfordring av dagens bruksmønster og dagens ekspansive arealbruk oppleves som næringsfiendtlig. Men det er helt ok å ha en debatt om arealbruk og besøksstrategier ut fra dette perspektivet også.

Jeg har ikke behov for å idiotforklare Borgar Løberg selv om han ser saken fra et annet perspektiv enn jeg gjør.

Ådne Naper (SV)

Hovedutvalgsleder, klima, areal og plan, Vestfold og Telemark