Foto: Tom Erik Thorsen

«På ett område henger homohatet igjen»

Regnbueflagg, bommer og rever i hønsegården er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Glipper det litt, Øvrebø?

Åge Ernst Øvrebø har et svarinnlegg mot meg i Varden 26 juni, men unngår å skrive mitt fulle navn! Er du noe feig? Det dirrer av motsetninger i ditt svar angående homofil og lesbiskes levekår i samfunnet.

Mange har endret sitt syn på homofile i det norske samfunnet, kongen, mange i statskirken, i journalistikken og ellers i samfunnet. Men på ett område henger homohatet igjen: Blant konservative kristelige menn!

Heis flagget du også, Øvrebø!

Øyvind Engesland, Porsgrund

Foto: Andreas Soltvedt

Fritt skolevalg

Innføring av fritt skolevalg i videregående, er det sikkert mange elever som synes er bra. Spesielt i de større byene hvor skolene bare ligger en kort bussreise unna.

Men det er en hake ved denne valgfriheten. Skoler i distriktene, blant annet i Nome kan få for liten søkning til de respektive linjene til at skoletilbudet kan opprettholdes. Det vil si at disse elevene enten ikke får oppfylt førstevalget sitt, eller at de i verste fall får lengre skolevei.

Vinnerne blir ungdom som bor i sentrale strøk, mens valgfriheten for elever i distrikta reduseres. Men det er sikkert greit for sentraliseringspartiet Høyre.

Øyvind Kaasa

Bompenger og omfordeling

Thomas Andre Fjeld Bjørholdt fra partiet Rødt reagerer i Varden 26. juni på et oppslag i Varden 25. juni om at de rikeste betaler mindre i bompenger per passering enn folk med inntekt under 600.000.

Dette er gjennomsnittsberegninger og skyldes at det er flere elektriske biler, som kjører gratis i bommene, blant folk med god inntekt. At dette skyldes at det har vært en bevisst satsing på å få opp bruken av elbiler for å få ned klimagassutslippene bryr ikke Rødt seg om.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For å endre på det de mener er en skjelv fordeling av bompengekostnadene vil Rødt isteden ha en samfunnsomveltning. I Rødts prinsipprogram står det: «Bare ved at arbeiderklassen overtar styringa, avskaffer kapitalismen og demokratiserer økonomien, vil det kunne skapes en verden med likeverd og frihet innenfor naturens tålegrenser og et verdenssamfunn som ikke preges av krig og konflikt.»

I Venstre, som holder vårt demokrati høyt, anser vi at disse prinsippene ble kastet på historiens skraphaug ved Berlinmurens fall rundt 1990, og at byrdefordelingen av bompenger i Grenland kan endres ved en annen plassering av bomstasjoner, en innføring av bompenger for elbiler etter 2025, kanskje at bommene blir helt slått av i en periode på døgnet slik «Gulsetboer» foreslår i samme Varden, eller andre omfordelingsgrep.

Gustav Søvde (V)

Bommer, kun for fattigfolk!

De rikeste kjører billigst i bommen, kunngjør Varden. Er noen overrasket? Var det nødvendig med et konsulentbyrå for å finne ut av det? Men det er viktig å få øst ut noen bompenger? For de renner inn i mengder. Det er så moro med bommer at det ivres allerede for bypakke 2. Magemål er mangelvare i politikken. Hva har vi fått for Bypakke 1?

Raskt har det dukket opp en rekke Tesla-biler, og liknende. Biler i 700-tusenkronerklassen og oppover, er ikke for hvermannsen. De blir subsidiert til det ekstreme. Hvis biler i denne kategorien skulle betale vekt- og HK-avgifter som et «fossilsvin», ville prislappen ligget minst kr 500.000 høyere, hvis ikke enda høyere. Elbilen et megatap for statskassa!

Hvorfor blir en type bil som ikke er videre miljøvennlig subsidiert til de grader? Når vi gransker produksjonen av både bil og tilhørende batterier finner vi ut at elbilen ikke er særlig miljøvennlig! På toppen av det hele har vi også fått info om at elbilen med sitt spesielle dreiemoment virvler opp en mengde asfalt- og gummipartikler. Har vi endt opp med å subsidiere et miljøsvin?

Finn E

Foto: Fredrik Pedersen

Villmannskjøring på Sneltvedtvegen

Det har i alle år, siden jeg var liten vært mye uvettig og direkte farlig kjøring på Sneldtvedtvegen. Som grunneier nær veien ser vi mye sinnssvak kjøring hver eneste dag!

I år har denne galskapen blitt tatt til nye høyder! Det går ikke en dag eller natt uten ett tjuetalls svinekjørere av verste sort. Og vi som bor her mister ikke bare nattesøvnen, men går og venter på en ulykke som involverer uskyldige barn, voksne eller dyr. Det er så mye galskapskjøring, at hadde det vært satt opp fotobokser her, hadde denne strekningen antakeligvis vært en av landets mest innbringende.

Så min oppfordring går til kommune, politi og andre interessenter, hva skjer med tiltak på denne strekningen, når skal de komme? Det er nå slik at det er mange gjengangere som kjører som idioter, så å få en kraftig redusering av villmannskjøringen kan umulig være så vanskelig!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er på høy tid det komme tiltak på denne særdeles belastede veien. Hvem tar oppfordringen?

Jeg stiller gladelig min eiendom til disposisjon for tiltak, farts- og promillekontroller.

Anniken D. Frogner

Moral som en rev

«Du fikk ikke med deg den?», sa min venn på puben Olde Monken Holt. Det hadde gått for fort. Det var ordtaket «han hadde moral som en rev i en hønsegård». Det er denne moralen vi ser i disse dager når «velferdsselskapet» Stendi avslører korrupsjon hos toppledere. Privat profitt toppes med korrupte ledere.

Vår felles velferd går til private, både legalt og illegalt. Et annet eksempel er bonuser og sluttpakker i Norwegian. Fellesskapet betaler koronapenger, flere milliarder kroner, for at selskapet ikke skal gå konkurs. Der finner de det riktig å betale en oppsagt leder 14 millioner kroner i sluttpakke etter halvannet år som leder. Det er mer penger enn det jeg har tjent gjennom 40 år i arbeid. Og jeg har vært godt betalt. Som om ikke det er nok, gis den samme lederen 11 millioner i «bonus» for å ha stått i jobben gjennom krisa. Tilsvarende beløp utbetales til andre leder.

Vi, fellesskapet, betaler koronapenger som går rett i lomma på enkeltpersoner. Det er her moralen kommer inn. Kapitalistene og deres politiske lakeier framstår med moral som en rev i en hønsegård. Den er til å stole på; når det er mulig, beriker jeg meg selv, først meg, siden meg. Ved valget til høsten må vi stemme riktig, stem for en moral som setter fellesskap først.

Inge Jørgensen

Moralist