UBEGRIPELIG: Det er nesten ubegripelig å antyde at dette sosiale fundamentet i norsk familie– og kulturliv skal forsøkes reguleres i plan og bygningsloven. Åpenbar mangel av grunnleggende forståelse for verdier for folk flest, skriver Borgar Løberg. Bildet er fra Holtardalen i Vinje. Foto: Knut Heggenes

På hytte- og bærtur med SVs Ådne Naper

Leder av hovedutvalg for klima, areal og plan, Ådne Naper (SV) i Vestfold og Telemark fylke, vil at flere skal få tilgang til naturopplevelser uten at det går ut over naturen.

Blant annet ved å vurdere å pålegge kommunene å vedta tvungen utleie av hytter og fritidseiendom knyttet til nye reguleringsplaner.

Tilsvarende innspill, i innspurten av valgkampen 2021, kostet nok SVs Jørn Langeland en plass på Stortinget, marginen var 90 stemmer. Gode intensjoner er ok, men de må forankres i virkeligheten. Dette derimot er en åpenbar mangel av vurderingsevne når det gjelder å legge til rette for folk flest. Så, for virkelig å putte rosinen i pølsa, gir Ådne Naper, det inntrykk av at dette også er næringsutvikling. Det er svært vanskelig å ta seriøst.

Dette er ikke næringsutvikling og heller ikke å rigge til naturopplevelser for folk flest. Dette er nesten å karakterisere som panikk i mangel av alternative saker. Et klassisk eksempel på forsøk å sole seg i glansen av å være miljøfokusert. Konsekvensene er at det viktige tema, miljø og natur, forringes ved slike lite gjennomarbeidede innspill. Som å vurdere tvangsutleie av fritidseiendom.

Det ligger noe i bunn i den norske folkesjela, allemannsretten og hyttekulturen. Hyttekulturen er naturligvis knyttet til fritid og naturopplevelser. Hytta er stedet der relasjoner skapes og familier forenes. Hytta er en del av slekten og familiens felles kulturarv. Dette er det følelsesmessige aspektet. Og i tillegg er dette forskingsbasert fakta. Hytte og fritidsbolig ha dype røtter i våre familieliv. Hytta er felles prosjekt og røtter blant norske familier. Om den har utedass eller varmekabler i oppkjøringen.

Det er nesten ubegripelig å antyde at dette sosiale fundamentet i norsk familie – og kulturliv skal forsøkes reguleres i plan og bygningsloven. Åpenbar mangel av grunnleggende forståelse for verdier for folk flest. Og å bryte et verdifullt mønster i norsk kultur. Dette er ikke SV slik jeg kjenner det eller har ønske at partiet skal framstå.

Det er åpenbart at norske kommuner har et ansvar for å forvalte vår naturrikdom, det ligger krystallklart i plan og bygningsloven. Nær sagt alle hensyn knyttet til reguleringsforhold og det å ta hensyn til naturmangfoldet ligger i dette lovverket.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

SVs Ådne Naper, pakker inn dette som om folket skal komme ut i guds frie natur på en langt mer aktiv måte. Ved, om mulig, å pålegge framtidige hytteeiere å leie ut eget familiested uten egentlig å ønske det. Hvis hytteeieren har lyst til å leie ut egen fritidsbolig så la han bestemme dette selv.

Ådne Napers meningsløse forsøk på å «åpne» naturen for folk flest forringer muligheten for folk flest. I all uvitenhet sparker det beina under et næringsliv som gjennom mange år har utviklet konkurransekraft i hyttemarkedet, for å legge til rette for utvikling av et betydelig mangfold av lokale, regionale og nasjonale leverandører. I Distrikts-Norge. Hyttebygging har bidratt i aller høyeste grad mot å demme opp for ytterligere sentralisering. Det er ingen grunn til å legge skjul på at det har blitt utført betydelige feilvurderinger i et brennhett marked. Likevel, disse tidligere politiske dumhetene, skal ikke gi grunnlag for kommende generasjoner, å ikke kunne ta del i verdiene fritidsboligen betyr i et sosialpolitisk perspektiv. Eller legge til rette for nye politiske/administrative flauser som Ådne Naper presenterer og muliggjør ved å forringe tilgangen til norsk natur – og hyttekultur.

Det er en rekke andre innfallsvinkler knyttet til tema, fritidsboligen. Samfunnet er i endring. Fritidsboligen med høy standard, blir i framtiden ikke nødvendigvis bare å være den tradisjonelle familienes sosiale møtested, dette kan utvikle seg til å bli distriktenes vekstpotensial for tilflytting og arbeidsplasser. Det vil si bosted. Sekundærbolig. I denne sammenheng er det avgjørende å forstå mangfoldet knyttet til næringsutvikling og at alle næringer ikke er kraftkrevende industri. Man oppnår på ingen måte utvikling ved å legge hindringer i veien for dynamikken i samfunnsutviklingen. Dette utviklingspotensialet hindres ved å pålegge eventuelt tvungen utleie.

Det er et betydelig potensial i utvikling av fritidseiendommer. Ådne Naper har utvilsomt et viktig poeng i verdifull arealutnyttelse, det er et samfunnsansvar, men å antyde pålegg av utleie er helt uten mål og mening. Dette er å frata distriktene arbeidsplasser og næringsutvikling. Og heller ikke i tråd med partiets fokus på distriktspolitikk.

Borgar Løberg

kommunestyrerepresentant for SV i Notodden