Hjemmetjenesten i sentrum sone hardt rammet etter Covid19-utbrudd blant ansatte. Når skal de ansatte i hjemmetjenesten begynne å bruke munnbind? spør nære pårørende i dette leserinnlegget. Foto: Tore Øyvind Moen

Pårørende: «Når skal ansatte i hjemmetjenesten begynne å bruke munnbind?»

Vi er pårørende til mennesker som mottar tjenester fra hjemmetjenesten i Skien kommune. Med økende smittetrend i samfunnet, er det med undring vi observerer at ansatte i hjemmetjenesten ikke benytter munnbind hjemme hos mennesker som mottar hjemmetjenester.

Spørsmålet har blitt rettet til hjemmetjenesten, og svaret er kun at det er besluttet at det ikke skal benyttes munnbind på hjemmebesøk.

Man kan selvsagt argumentere med at det kan være utrivelig eller fremmedgjørende for eldre og syke mennesker at ansatte i hjemmetjenesten benytter munnbind. Samtidig er det nærliggende å anta at en stor andel av tjenestemottakerne er i risikosonen for alvorlig sykdom ved covid19-smitte. Og nærkontakt mellom yter og mottaker av hjemmetjenesten er nærmest umulig å unngå i mange tilfeller.

Denne uken leser vi om flere nye smittetilfeller i hjemmetjenesten i Skien. Da aktualiseres spørsmålet igjen.

Som pårørende er vi bekymret, og det er også våre eldre og syke familiemedlemmer som er mottakere av tjenesten. Derfor spør vi nå her: Når skal ansatte i hjemmetjenesten begynne å bruke munnbind, både for egen og for tjenestemottakernes helse og trygghet?

Nære pårørende til tjenestemottakere

Hjemmetjenesten i sentrum sone hardt rammet etter Covid-19 utbrudd blant ansatte. Når skal de ansatte i hjemmetjenesten begynne å bruke munnbind? spør nære pårørende i dette leserinnlegget. Foto: Tore Øyvind Moen