Pensjonsreformen skal evalueres - av eliten

Regjeringen nedsatte et utvalg og sørget for å få inn professorer, direktører og andre samfunnstopper. Konsernsjef Kristin Skogen Lund, med sin gullpensjon, ble valgt til leder. I 2019 hadde hun en lønn på 4,3 millioner kroner, eller 8,9 millioner med bonuser, aksjeprogram og pensjon inkludert.

Ingen fra arbeiderklassen er representert i utvalget. To av de tolv i utvalget representerer nyliberalistene og populistene i Frp og Ap, Terje Søviknes og Marianne Marthinsen. Da jeg hørte tåkepratet til Erna Solberg i forbindelse med evalueringen, ble det klart for meg hva målet er og hvem som blir taperne. Utvalgets rapport skal være ferdig 22. mars 2022.

Utvalget skal se på omstridte deler av pensjonsreformen som levealdersjusteringer og avkorting. Levealderjustering betyr at pensjonen blir automatisk justert ned når gjennomsnittlig levealder går opp. Avkorting er at man får mindre pensjon årlig ved å gå tidlig av med pensjon. Taperne i dette vil bli folk med lav gjennomsnittlig levealder, eksempelvis renholdere. Bakgrunnen for at regjeringen nedsatte dette utvalget viser igjen deres kynisme når de skyver den kommende eldrebølgen foran seg.

Samtidig snakkes det om lavere skatt for de rikeste. I stedet for å gi pensjonister dårligere vilkår gjennom trygden, må det vel være bedre å øke skatten for kapitalistene og de rikeste framfor skattelettelser for dem? De har mer enn nok å ta av. Problemet med sammensetningen av utvalget er at det neppe vil bli tatt hensyn til rettferdig og solidarisk fordeling når evalueringen er ferdig utredet. Solberg-regjeringa har i sju år brukt oss vanlige folk bare som nyttige idioter for å nå sine mål. Tanken og hensikten med evalueringa er dermed avslørt.

Resultatet av evalueringa vil bli et kontroversielt standpunkt med tanke på pensjonsalder ved økt levealder. Erna Solbergs uttalelse gjorde meg kvalm, som så mange ganger før. Hun sier også at folk må stå lenger i jobb. Hva med de unge som vil ha en jobb? Jeg blir også frustrert og forbannet når vi til stadighet hører at de private må overta mer av det offentlige ansvaret. Alle vet vel hva det betyr? Det irriterer meg også grenseløst når Solberg i sin iver prater uforståelig på inn og utpust om saker hun brenner for.

Jeg skal ikke foregripe begivenhetenes gang, det er lenge til 22. mars 2022. Det jeg likevel vil si er at verken våre folkevalgte, professorer, direktører og andre godt lønna samfunnstopper ikke trenger å bekymre seg for sine pensjoner. Solidaritet med småfolket vet de ikke hva er. Utvalget er også nedsatt på feil grunnlag når ingen fra arbeiderklassen er representert.

Jeg vil også stille spørsmål om hvorfor de rikeste alltid skal få mesteparten av kaka på bekostning av den lavere middelklasse. Sånn har det alltid vært. Det finnes en helt annen ordning for vanlige folk enn for de prioriterte kapitalistene og samfunnstoppene. Den dag vil komme da de svakeste blir de sterkeste, på grunn av de sterkes svakhet for de svake.

UTVALGSLEDER: Konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund, skal lede utvalget som skal evaluere pensjonsreformen, sammen med andre samfunnstopper. Vanlige arbeidsfolk er ikke representert, og bilr taperne, mener Arild Haugen. Foto: Ole Berg-Rusten