Foto: Varden

«Porsgrunn formannskap kan vanskelig gis ansvar for at reglene ble ulike i Grenland»

Koronatiltak i Grenland, NRK og søppel i vannet er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Felles smittevern

Vi er i gang med gjenåpning av Porsgrunn etter at vi sammen med andre har slått tilbake det store koronautbruddet som bygget seg opp etter påske. Da vi skulle vi åpne opp nå, anbefalte kommuneoverlegene i Grenland sammen med FHI og Helsedirektoratet at vi burde ha en felles lokal forskrift i to uker. Porsgrunn formannskap vedtok enstemmig fellesforslaget fra Skien, Porsgrunn og Bamble uten endringer. Porsgrunn formannskap kan derfor vanskelig gis ansvar for at reglene likevel ble ulike i Grenland.

Viktigste uansett er at vi fortsatt begrenser hvor mange vi treffer, og at vi er flinke å holde avstand. Samtidig får vi nyte sommeren og glede oss til flere vaksiner.

Robin Kåss, ordfører i Porsgrunn

Robin Kåss Foto: Fredrik Nordahl

Kjøp av bussbilletter

Jeg er en av de 600.000 her i landet som ikke er på nett og har derfor ingen apper og ingen bank-id. Vi har jo blitt en pariakaste!

Spørsmål 1: Er det slik at jeg ikke kommer med bussen fordi jeg vil betale med penger/kort?

Spørsmål 2: Evt. hvor kjøper man bussbillett – hvis man ikke kan få kjøpt den på bussen?

Kan Farte svare?

Elisabeth

Honnør til NRK

Honnør til NRK som viste filmen om griser som lever under grusomme forhold i norske grisefjøs. Til de som har sett bildene, stiller sikkert samme spørsmål som meg, hvordan er det mulig at slike grisebønder får fortsette med sitt dyreplageri. Den fjerde statsmakt, medienes selvpålagte rolle som samfunnsovervåker, må og skal, har en plikt til å overvåke disse grisebønder, med sitt dyreplageri. Forfølg denne saken NRK, i et håp om at NRK kan vise bilder av norske grisebønder som har sin plass i næringen.

Åge Eriksen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Matdunk og selvkost

Finn E. spør i Hallo Varden om hva selvkost er. Siden Finn og jeg har omtrent samme skolegang, tror jeg nok han godt vet hva det er, men jeg kan gjerne oppklare det.

Det det koster kommunen å levere tjenester innenfor områdene vann, avløp, renovasjon og brannforebyggende tiltak skal innbyggerne betale for, altså skal ikke kommunen verken tape eller tjene på å levere disse tjenestene.

Sammenlikningen med biff og konjakk er dårlig, for på alle forbruksvarer ligger det jo både fortjeneste og avgifter. Biff fra Argentina og konjakk fra Frankrike er heller ikke spesielt klimavennlig, for ikke å snakke om at for mye inntak av begge deler er helseskadelig.

Poenget til Finn er seriøst nok, og fortjener svar som ikke jeg kan gi. Det er krav om økt materialgjenvinning fra husholdningsavfall som ligger bak anbefalingene om en egen dunk for matavfall, og ikke noe kommunen finner på for å plage innbyggerne med avgifter. Siden de andre Grenlandskommunene har vedtatt dette, blir det antakelig best for Skien å gå for samme løsning.

Nå er ikke kommunale avgifter samlet sett veldig høye i Skien, så hvis Finn går for å nyte både biff og konjakk, så bør han nok også betale det det koster å kvitte seg med avfallet, altså til selvkost.

Ole Røed

Borgerskapet vil vakle

I Norge er det 285 milliardærer. Antall mangemillionærer er ukjent. Hvilket politisk parti tar vare på dem?

De femti rikeste oppnådde 1 milliard i skattelette. Per 8 mars 2017: da viste tallene at de 1600 rikeste personene i Norge med en formue over 100 millioner kroner i snitt, har fått 575.000 kroner i skattekutt, det tilsvarer omtrent 1600 kroner om dagen. Hvermannsen derimot, får 10 kroner dagen i skattelette. Den borgerlige regjering, med Høyre i førersetet, står for gjennomføringen.

Kjøpmann og milliardær Stein Erik Hagen, som for øvrig har overført store deler av sine verdier til Sveits, gir visstnok 3,5 millioner kroner i bidrag til Høyres valgkamp ved stortingsvalget i september. Gjør Høyres velgere det samme eller er man usolidarisk overfor sin partifelle?

21,8 prosent av de stemmeberettigede unnlot å avgi stemme ved siste stortingsvalg. «Hjemmesitterpartiet» er dermed større enn Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti til sammen. Selv Arbeiderpartiet strever til tider med større velgeroppslutning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hva er så årsaken(e) til at en så vidt stor del av befolkningen er fraværende i forhold til sin samfunnsrett? Hvem er de og hvor i hierarkiet befinner de seg? Hvilken rangordning vedrørende årsinntekt/ skattemelding, formue, disponibel finanskapital ---- den økonomiske rekkevidde i hverdagen?

Det bør valgforskeren hjelpe oss å finne ut. En doktorgrad om temaet? Vårt samfunn er nemlig skrudd sammen slik at man måles på økonomien. Du takseres!

En økonomisk og politisk analyse av mer enn femtedelen av norske statsborgere, NAV- slaver og lavt lønnende inkludert, vil overveiende sannsynlig kunne underbygge, påvise og forsvare en solid overvekt av «ikke-kvalifisert» borgerlig valgdeltakelse. Sammen med Høyre og pengeeliten. Valgforskeren arbeider med saken. Godt valg!

Haakon Bjørnsen

Rydd opp!

På tide at Akershus Energi rydder opp i lensene som ligger under Herkulesbrua.

Nå flyter det søppel rundt lensene i vannet. Har vært sånn i lang tid.

Ikke noe pent syn når en skal gå rundt Hjellevannet. Så rydd opp nå!

PS