Foto: Ole Johnny Hansen

«Porsgrunn slingrer videre på bølgetoppene uten styring»

Ferjesaken i Porsgrunn, elbiler og jakt er blant temaene i dagens Hallo Varden.

«Min skute på grunn»

Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare! Det forteller Ibsen i «Kjærlighetens komedie». Er det virkelig deilig å fare?

I Porsgrunn erfarer de lite kjærlighet, bare tragedie. Vi er blitt fortalt at et begeistringsutbrudd i en e-post utløste et ferjeprosjekt til 160 millioner. Uten formelle vedtak i bystyret, eller fylkestinget. Det kan bli enda dyrere frykter ordføreren. Båt uten brygge? Hvordan skal passasjerene komme av og på? Svømme? Må båten selges? Hvordan er dagens bruktbåt marked? Hvem tar tapet?

Det har vært heftig diskusjon om kognitive tester for eldre bilførere. Burde det heller bli kognitive tester for ordførere og kommunestyrer. Det ser ut til å være mer påtrengende enn for gamle bilførere. I Porsgrunn ser behovet nå til å ha meldt seg. Sannsynligvis ville hele bystyret med ordføreren i spissen fått stryk.

På riksnivå ville en sak tilsvarende ferjesaken kvalifisere for riksrett. Men på kommunenivå, finnes det noe tilsvarende som f.eks. «kommunerett»? Er det så deilig å fare når ledelsen mangler kompetanse både på navigering og styring?

Men denne fiaskoen kan fort gå over i glemmeboken så snart et nytt skandaleprosjekt i Porsgrunn, som for eksempel gangbroen over Skienselven, blir igangsatt. Med alle typer problemer og fadeser som er standard i Porsgrunns prosjekter.

Uansett, regningene havner hos skattebetalerne, som vanlig. Og Porsgrunn slingrer videre på bølgetoppene uten styring.

Finn E

Løvenskiold og småviltjakt

Løvenskiold har nå sagt opp alle leieavtaler for småviltjakt med lokale jeger- og fiskeforeninger. For mange går eneste muligheten for jakt gjennom foreninger som leier hos Løvenskiold.

Mange deler da på utgiftene samtidig som grunneier får gode inntekter. Løvenskiold eier ca. 40 prosent av arealet i Skien, men har hittil forvaltet dette fornuftig ved at man lot allmennheten gjennom foreningene få leie jakt på deler av eiendommen.

Mange, og spesielt yngre jegere, kan nå bli stående uten jaktmuligheter. En får håpe at nåværende eier også viser samfunnsansvar og tilgodeser foreningene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeger

Hva koster elbiler?

Hvor dyrt er det egentlig med elbil i forhold til diesel? Og hvor mye forurenser disse? Jeg prøvde å google priser, men dette er et tema som er meget vanskelig å finne ut av på den måten. Derimot fikk jeg noen priser av en gjeng på en kafé hvor de møtes til daglig.

Til en Tesla må du punge ut med ca. 170.000.- til en batteripakke. For andre merker som er litt billigere, ligger prisene på ca. 80.000.- Så etter et sted mellom 5 og 10 år, som slike batterier skal vare, er dette en utgift som må tas med i en sammenlikning. Deler du disse to prisene på ti, får du altså kr 17.000 og 8000 per år. Da er ikke verkstedoppholdet som du må ha til å utføre skifte av batteriene, inkludert. Deretter kommer bruktbilprisen.

Dette er noe vi har hørt har mye å si hos en forhandler: «Den holder seg bra i pris» dersom du selger igjen om noen år. Men hvem vil ha en åtte-ni år gammel bil hvor du kanskje må ut med 80.000.- i tillegg for et nytt batteri? Skjer det noe annet med bilen, så spør ditt forsikringsselskap om hva som skjer når for eksempel du har fått ødelagt beskyttelsen rundt batteripakka.

De sier i mange tilfeller at den må skrotes, da verdien av pakka overskrider prisen på bilen. Dermed kommer skroting og resirkulering i tillegg. Dette er forurensing i stor skala. Nå må jo også elbilene betale for å kjøre på veiene våre, betale på ferjer og broer og betale moms på kjøp av elbil.

Tilbake til regnestykket på den vanlige elbilen med batteri til 80.000. Det blir kr 8000 i året på ti år. Så skal du lade x antall ganger. Med de galopperende strømpriser vi nå opplever, lader du for minst kr 1000 i året. Da har du årlig kostnad på 9.000 + verkstedoppholdet for å skifte.

Jeg har (fy meg) en diesel som bruker 0,52 ltr./mil, på småkjøring. Nå kjører vi ikke mer enn ca. 6000km (600 mil)/år. Med dagens literpris på kr 15.-, blir det 15x 0,52 x 600 = 4680! Altså tjener jeg ca. 4500.- i året på å kjøre med diesel. Auda. Da var det et enkelt valg for en pensjonist, å velge bort elbilen. Og jeg slipper ladeangst og lange køer i for å lade. Nå korter jeg inn en tur/retur Oslo med ca. 1 time, fordi jeg kan kjøre uten stans.

Sa du at den forurenser mer? Vel, når du legger til destruering av batterier, strøm som produseres av de flotte, dekorative vindmøllene? Eller at vi må kjøpe elektrisk kraft fra et kullfyrt kraftverk i Tyskland til høyere pris enn den vi selv produserer, (og skulle vært benyttet her i Norge,) lurer jeg på om klimaregnestykket vi får servert fra MDG, regjering og elbilbransjen, er hele sannheten.

Sett heller søkelyset mot Kina og kullkraftverk, eller alle de hellige kuene i India og dyrehold ellers i verden. De fiser og forurenser mye mer enn bilparken av diesel her i lille Norge gjør. Som flere sier: Norge kan ikke redde hele verden.

Kåre M Hansen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Oslo 20210713. Elbiler i Oslo. Parkeringsplass oppmerket for elbil i et parkeringshus. Foto: Annika Byrde / NTB Foto: Annika Byrde/NTB

FN si naturavtale

Verdens naturfond (WWF) har oppmoda alle landets kommunar ved ordførarane til å setje FN si naturavtale på sakskartet. Avtala er ei forplikting, som medlemsland i FN, til å føre ein politikk og ei forvaltning av naturressursane etter prinsippet berekraftig bruk og fornuftig og naudsynt vern.

Som tidlegare fast formannskaps- og kommunestyremedlem i Kviteseid, fyrst for Venstre og seinare for Miljøpartiet dei grøne i fleire periodar og nå som 1. varamedlem for MDG, oppmodar eg Kviteseid kommune gjennom vedtak til å stille seg positiv til denne viktige avtala, noko fleire norske kommunar, også i Telemark, allereie har gjort.

Dette notatet går derfor som eit innspel frå mi side til kommunestyret i Kviteseid.

Jon Ingebretsen

HRS og Resett

I Varden 4. oktober har Jan Løkslid et innlegg knyttet til HRS og Resett. Løkslid skriver blant annet: «Kan det være at han ikke fant eksempler på det første, som jeg etterlyste?»

Les mitt innlegg i Varden den 1. mars 2021. Ellers er det ikke flertall i Stortinget, for støtte til HRS over statsbudsjettet. Mitt «korstog» mot HRS er avsluttet.

Åge Eriksen

Kjære lærer

Du som er tålmodig og aldri gir opp. Du som lytter. Du som heier. Du som trøster. Du som gir barn og unge driv til å fortsette. Du som er trygghet. Du som vet at livet kan være vanskelig. Du som byr på deg selv. Du som er et forbilde. Du som er den ene som gjør en forskjell i barnas liv. Vit at du gjør en fantastisk jobb.

Unesco har erklært 5. oktober som den internasjonale lærerdagen, for å rette oppmerksomheten mot lærerens unike rolle, og for å hedre lærere, deres oppgaver og ansvar.

En god lærer er en god start. Utdanningsforbundet Skien ønsker å takke alle lærere som står i denne jobben hver dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bare lærere er lærere, men det er ikke alle barn og elever som har en kvalifisert lærer. Utdanningen er viktig for likeverdighet og kvalitet i opplæringstilbudet. Nettopp derfor er det viktig at den kvalifiserte læreren er der barn og elever er, tett på i lek og læringssituasjoner. Kompetansen læreren har er unik!

I jobben som lærer oppstår det hver dag små og store situasjoner i møte med barn, elever, foreldre og kollegaer. I flere av disse situasjonene må man reagere raskt og ta valg uten at det er gitt hva som er den beste handlingen. Dette kalles profesjonelt skjønn og det har læreren fått tillit til å utøve. Felles etisk plattform, faglig kompetanse og verdigrunnlag er fundamentet for jobben vår. Derfor er det så viktig med kvalifiserte lærere i barnehage og skole.

Gratulerer med dagen alle lærere!

Utdanningsforbundet Skien