LESERINNLEGG: N/A Foto: Sindre Omenås

Porsgrunnsskolen satser på folkehelse og livsmestring

Livsmestring for alle – nå og i framtida!

Det er hovedformålet for barnehager og skoler i Porsgrunn. Vi tar derfor alt av engasjement og interesse rundt våre opplæringstilbud på alvor. Vi diskuterer gjerne både innhold og metodikk når vi får henvendelser. Vi er faktisk glade for at foresatte og andre bryr seg, og stiller spørsmål ved det vi driver med. Resultatet av slike diskusjoner kan føre til endring og forbedring, men uenigheter kan også føre til at vi blir enige om å være uenige. For det er utvilsomt vår plikt å drive opplæring i barnehager og skoler etter gjeldende lover og planer.

Noen ganger blir disse diskusjonene flyttet langt bort fra barnehagene og klasserommene. Detaljer fra et undervisningsopplegg kan blåses opp til en overskrift som skaper nasjonal interesse, og frigjør engasjement, frustrasjon og sinne.

Da blir det nesten umulig for våre gode medarbeidere å delta i en diskusjon om hvordan et opplegg eventuelt kan endres for å bli bedre. Vi har også god erfaring med at innspill og spørsmål som kommer samtidig, eller rett i etterkant av opplæringsøkten, får fram de beste løsningene.

Den siste uka har vi hatt mye oppmerksomhet rundt en opplæringsøkt en av våre skoler hadde i januar. Det var en forberedelse til en forestilling i den kulturelle skolesekken. Rimfrost produksjoner står bak forestillingen som ble vist i sammenheng med et pedagogisk opplegg innenfor temaet folkehelse og livsmestring. Der er kjønnsmangfold en del av innholdet det undervises i. Forestillingen har fått svært gode kritikker, og fikk Hedda-pris for årets beste barneforestilling i 2018, og har også fått svært gode tilbakemeldinger fra skoler som er besøkt.

Erfaringen til kompaniet er at de av lærerne som er skeptiske på forhånd, og tenker at dette er et tema barna er for unge til å ta stilling til, endrer mening når de ser responsen fra barna. En av skuespillernes erfaringer med å vise forestillingen beskrives her.

Åpenhet og toleranse rundt mangfold og identitet er noe våre barnehager og skoler skal vise i praksis gjennom gode opplæringstilbud. Alle er like mye verdt, uansett hva man føler, tenker eller tror på. Det finnes flere profesjonelle aktører som tilbyr undervisningsopplegg innenfor ulike temaer, og i dette konkrete tilfellet brukte skolen et opplegg utarbeidet av RVTS sør. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi følger våre vedtatte verdier i Porsgrunn kommune: FeLiMaRa - Felleskap - Likeverd – Mangfold – Raushet. Vi kan legge til åpenhet og toleranse også, og følger selvsagt nasjonalt lovverk og gjeldende planer.

Det betyr ikke at vi tar stilling til de pågående kontroversene rundt kjønnsmangfold og identitetsforståelse, men det er vår plikt å drive med opplysning og opplæring, også innenfor dette området. Og det skal vi fortsette med, men vi ønsker svært gjerne at foresatte engasjerer seg, spør og mener noe om våre opplæringstilbud. Ta kontakt med barnehagen eller skolen. Slik blir vi enda bedre!

Tollef Stensrud

Kommunalsjef, oppvekst i Porsgrunn