MOT: Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande tok tirsdag klar avstand fra forslaget om portforbud som smittevernstiltak. Foto: Geir Olsen Foto: NTB

Portforbud er et tiltak som bør være i verktøykassen

LEDER: Myndighetene må ha anledning til å innføre portforbud i Norge dersom smittesituasjonen kommer helt ut av kontroll.

Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande sparer ikke på kruttet når hun, i Politisk kvarter på NRK, omtaler regjeringens høringsforslag om å endre smittevernloven slik at myndighetene sikrer seg «nødvendige fullmakter også til å vedta et så strengt tiltak som portforbud dersom det skulle vise seg absolutt nødvendig». Skei Grande sammenligner et portforbud med «fotlenke» og å sette hele befolkningen i fengsel. Hun ber regjeringen om å legge saken i skuffen.

Det er ingen som helst tvil om at portforbud er et ekstremt inngripende tiltak som har praktiske og prinsipielle sider ved seg. Grunnlovens § 106 er nokså tydelig på at «alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensene og velje bustad der». Å innføre begrensninger på bevegelsesfriheten bør ergo ikke gjøres i utide. Det såkalte «hytteforbudet» indikerte hvor problematisk dette kan være.

Det er det heller ikke. I regjeringens høringsforslag presiseres det at portforbud «vil være aktuelt i ekstreme situasjoner med manglende kontroll over smittespredningen og over konsekvensene av smitten, eksempelvis knyttet til kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten». Det er grunn til å tro at et slikt tiltak kun vil være aktuelt dersom vi er på det Folkehelseinstituttet karakteriserer som nivå 5, altså det øverste og verst. Da er det «ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet», «akselererende insidens utenom kjente utbrudd», «mer enn 30 % har ukjent smittesituasjon» og «smittesporing er ikke gjennomførbart for mange tilfeller pga. kapasitetsmangel».

Verken Danmark, Sverige, Finland eller Island har brukt portforbud, men en lang rekke land har det – i varierende og forskjellig grad. Belgia, Bulgaria, Frankrike, Hellas, Italia, Luxembourg, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike har hatt (eller har) portforbud.

Det er nødvendig å påpeke at et portforbud kan innrettes på mange måter, både i tidsrom og omfang. Portforbud som sådan betyr ikke at alle låses inn som i fengsel, slik Skei Grande hevder.

Terskelen for å innføre portforbud må være svært, svært høy – av åpenbare årsaker. Det er likevel ikke til å komme fra at dette er et tiltak som bør være i verktøykassen dersom pandemien kommer helt ut av kontroll, og vi er på et nivå der helsevesenet kollapser. Vi kan komme i en situasjon der det hensynet til liv og helse trumfer den enkeltes bevegelsesfrihet.