PROPAGANDAORGAN: Hvis Varden vil miste lesere, så er det bare å fortsette som maktens propagandaorgan i likhet med Aftenposten under nazismen, skriver Petter Tuvnes.

Propagandaorganet Varden

I et patetisk forsøk på å forsvare ytringsforbud for klimarealister rakker redaktør Thorsen ned på vanlige folk eksemplifisert med «bussjåfører», 28/8-21.

Thorsen oser av arrogant og ignorant elitisme. Det skal ikke være noe «tull og tøys» fra «deploreables» i Vardens spalter. Det virker som om det er umulig for Thorsen å tenke seg at vanlige folk kan ha hentet kunnskapen sin om klima fra verdensledende atmosfærefysikere som professor Richard Lindzen, MIT, som har konkludert med at å tro at CO₂ styrer klima er som å tro på magi, eller professor William Happer, Princeton, som har påvist at absorpsjonsspekteret for den varmestråling som CO₂ kan absorbere er så godt som mettet, og at dobling av CO₂ ikke vil ha noen målbar effekt på global temperatur, men vil være gunstig for plantelivet på jorden som for tiden er sulteforet på plantenæringen CO₂ i for hold til lang geologisk historie. Begge professorer anerkjenner for øvrig prinsippet om «drivhuseffekten».

«Faktasjekkerne» i Varden kan forsøke å finne feil i resonnementene og konklusjonene til disse verdensledende vitenskapsmenn. Mange vanlige folk har også blitt overbevist av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd med 30 universitetsutdannede innen realvitenskap hvorav det er et 20-talls professorer, som foruten å drive egen klimaforsking også formidler forsking fra anerkjente universiteter og institusjoner på www.klimarealistene.no.

Personlig trodde jeg på FNs klimapanel da de fikk Nobelprisen, men jukset med «hockeykøllegrafen», Climategate, feilslåtte spådommer og modeller m.m.m. fikk meg til å sjekke om andre har noe å fare med, og det har de virkelig. Med noe bakgrunn i strålingsfysikk og termodynamikk er det lett å finne feil i klimahysterikernes propaganda, ikke minst fra det venstreradikale nettstedet faktisk.no.

Thorsen vil heller tro på de politisk(!) oppnevnte forfatterne av FNs klimapanels politiske sammendrags-rapport AR6 SPM, som åpenbart har økonomisk interesse av å skremme «vanlige folk» med klimakrise, og som må forsterke skremslene for hver rapport, for ellers ville effekten av skremslene og bevilgningene utebli.

Thorsen blander også inn koronapandemien i sitt forsvar for ytringsforbud og troen på at myndighetene alltid har rett. Det burde være nok å minne om at WHO først la seg flat for myndighetene i Kina, men har nå åpnet for alternative syn.

Varden har lansert ytringsforbud for klimarealister og pandemi-skeptikere, men når prinsippet om ytringsforbud først er besluttet, hvilke andre meningsavvik vil Varden legge bånd på. Det vil vi ikke få vite.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Historien er full av at enkeltpersoner etter hvert har fått gjennomslag for at deres avvikende syn har vist seg å være det riktige. Eksempler er Semmelweiss, Einstein eller teorien om platetektonikk. Statsminister Solberg anerkjenner «tankefrihet», men vil ikke bruke ordet ytringsfrihet. Ytringsfriheten har ikke hatt dårligere vilkår siden 2. verdenskrig på grunn av meningsvoktere som Thorsen.

Det er for dumt å late som man er for ytringsfrihet, men ikke for alle. Hvis Varden vil miste lesere, så er det bare å fortsette som maktens propagandaorgan i likhet med Aftenposten under nazismen.

Petter Tuvnes

Siv.ing., klimarealist og listekandidat for Demokratene