GOOGLE-ETABLERING: Ordføreren forsøker etter beste evne å få fram at å etablere et datasenter nord for Skien er tuftet på et nasjonalt ønske på en nasjonalt ønsket industriutvikling. Dette var situasjonen i 2018, skriver Ruben Kaasa i sitt svar til Hedda Foss Five om den mulige Google-etableringen i Skien. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/NTB

Prøver seg på feilinformasjon

Ordfører Hedda Foss Five kommer med kommentarer rundt ny og eksisterende kraftkrevende industri som må korrigeres.

Ordføreren forsøker etter beste evne å få fram at å etablere et datasenter nord for Skien er tuftet på et nasjonalt ønske på en nasjonalt ønsket industriutvikling. Dette var situasjonen i 2018. Etter det har EU kommet med klare føringer som nå er til behandlinger i alle EU land, også i Norge. Saken har vært på en omfattende høringsrunde og etter hva jeg har fått med meg så er kravet fra EU at alle dataanlegg som forbruker mer enn 30 MW så skal restvarmen redegjøres for.

I vår høringsrunde er grensen satt til 3 MW. Denne høringsrunden skal behandles av Stortinget til våren. Det er kommet fra mange hold også politisk at den politikken vi har hatt til nå: Først til å anmelde kraftbehov til NVE/Statnett kommer først i køen. Denne praksisen er nå oppe til revurdering da det er andre industrier: Hydrogen, batterifabrikker som gir bedre uttelling for samfunnet (les: arbeidsplasser). Det vi vet, er at strøm blir en mangelvare.

Ordføreren lager et poeng at jeg ved en feil skrev Apple i stedet for Facebook for anlegget i Luleå. Men prosessen og antall ansatte er det samme.

Ordfører Hedda referer til en ringvirkningsanalyse. Det var interessant. Det er nytt for meg. Hvem har gjort denne ringvirkningsanalysen og hvorfor har ikke den vært langt fram i forbindelse med den politiske behandling i Skien kommune? Har Google vært politisk behandlet i fylkeskommunen?

Ordføreren skriver at Skien kommune har hatt tett og god dialog med USN i forbindelse med etablering av datasenteret på Gromstul. Det er feil og direkte usant. Jeg har skriftlig bedt om innsyn hos USN om kontakten mellom USN og Skien kommune. Svaret jeg får er:

«Vi vil informere om at ingen av lederne ved Universitetet i Sørøst Norge har kjennskap til undersøkelsen du viser til om opprettelse av studier knyttet til etablering av datasenter i Skien. Det er heller ikke registrert noen dokumenter vedrørende temaet i universitetets arkiv.»

Jeg er kjent med at folk fra universitetet var i Luleå sammen med politikere fra Skien. Jeg er også kjent med at studenter har som en del av bachelor-/masterstudiet har gjort oppgaver som grenser til tradisjonelle ingeniørprosjekter på Gromstul på linje med oppgaver før øvrig industri i Grenland. Ordføreren skriver også at det er opprettet dialog mellom USN og universitetet i Luleå. Det er feil. Det er ikke opprettet noen formell kontakt mellom USN og universitet i Luleå. Det at noen ringer til hverandre er vel ikke en formell dialog. Ordføreren feilinformerer.

Til slutt forsøker ordføreren seg på en oppsummering på vellykkede datasenteretableringer. Men hvem hun henviser til, er uklart. Hun svarer heller ikke på eller nevner ikke med ett ord hvordan strømprisen i dette distrikt blir påvirket av et Google på Gromstul.

Ruben Kaasa