Hallo Varden: N/A Foto: Asplan Viak

«Redaktøren 'slenger albuen i fjeset' på skienspolitikken»

Utbyggingsplaner, demokrati, statuer og korona er temaene i dagens Hallo Varden.

Redaktøren «slenger albuen i fjeset» på skienspolitikken

Redaktøren i Varden mener at Porsgrunn er mer spenstig enn Skien når det gjelder arkitektur. Antakelig ligger det vel også noe i argumentasjonen hans at Porsgrunn er mer næringsvennlig enn Skien på den bakgrunnen. Slik oppfatter jeg lederen hans lørdag. Han sammenlikner forslaget om et høyhotell på Behakvartalet med hotell Nora i Telemarksgata, som har vært til førstegangsbehandling i Utvalg for klima og miljø og byutvikling. Deretter slenger han «en albue i fjeset» på utvalget i Skien som ga noen føringer til utbyggeren av hotell Nora, om hva de bør rette seg etter.

Det redaktøren ikke har med i argumentasjonsrekka si, er den geografiske plasseringa hotellet i Porsgrunn og hotellet i Skien har. Bykvartalet vet vi alle ligger midt på den flate marka på Vallemyrene. Ingen verneverdige bygg eller hensynssoner er i byggets nærhet, slik jeg oppfatter det. Et høyhus i dette område kan bygges med få motforestillinger, etter mitt syn, bare naboene får rimelig med lys. I Skien er tilsvarende bygg reist på Gråtemoen/Tufte. De fleste synes at dette område kan tåle høyder og spektakulære utforminger slik som på Behakvartalet.

Det redaktøren synes å glømme, er at hotell Nora skal lokaliseres innafor Murbyen. Og redaktøren veit at Murbyen i Skien har både nasjonal og lokal interesse, noe som vi er stolte av og noe som gir oss utfordringer. Redaktøren kan ikke sammenlikne gull med gråstein.

HOTEL NORA: Illustrasjoner av planlagt hotell ved siden av Ibsenhuset. Foto: Asplan Viak
Har du noe på hjertet?

Opprørt? Glad? Si det til Varden: Send SMS/MMS med kodeord VA Hallo til 1963 eller mail til hallo@varden.no

Litt mer på hjertet? Skriv til debatt@varden.no

Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innlegg. Alle debattinnlegg må undertegnes med fullt navn, og det er fint hvis du sender med et bilde av deg selv.

Hovedinnlegg: Maks 4.000 tegn med mellomrom.

Innlegg: Maks 2.000 tegn med mellomrom.

Politikerne i Skien er ikke motstandere av hotell Nora. Personlig stemte jeg for. De verbale føringene kan vi godt diskutere. Men hele tida må vi vurdere hva et slikt bygg vil si for de omgivelsene bygget blir plassert i, nemlig murbyen tilbake fra 1886.

Å sammenlikne en plan for et hotell i Porsgrunn med planen for et hotell i Skien er å sette de to høyst ulike prosjekt opp mot hverandre. Deretter å hovere over politikerne i Skien som redaktøren gjør, er også noe forunderlig. Jeg synes å erindre at redaktøren tar til ordet for mer samarbeid mellom byene. Det legger ikke en slik barnslig polemikk opp til. Hvem bygger høyest? Hvem er best? Et slikt oppslag om å forherlige den ene byen framfor den andre, er kun til å egge til splid.

Jeg personlig heier både hotell i Behakvartalet og hotell Nora i Kulturkvartalet.

Åse Gro Bakke, medlem av klima, miljø og byutvikling (SV)

Historiske statuer

Det gjelder statuene av Dag Eilivsson og Gregorius Dagsson. I dag står statuene ved inngangspartiet på Stevneplassen, de er skitne med grønske og mose og trenger oppfriskning. Da Skien som handelsby feiret sitt 600 års jubileum i 1958, fikk Skien kommune disse to granittskulpturer i gave fra Telemark fylkeskommune.

Skiens bildehogger Wilhelm Rasmussen har laget statuene. Mitt forslag er å plassere Dag Eilivsson og Gregorius Dagsson på høyre side foran Rådhuset i linje med Sverre Løberg, alternativt en god plassering i Brekkeparken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det ble vedtatt i 2018 en reguleringsplan for Stevneplassen. Planen viser at Stevneplassen er regulert til bolig og aktivitetsområde. De neste årene kan det bli store forandringer på det nær 60 000 kvadratmeter store område. Håper Skien kommune vil se på forslaget og vurdere om dette kan bli en bedre plassering enn hva det er i dag. Dette er Skiens historie som bør bli bedre ivaretatt. Til glede for byens befolkning og turister som besøker byen vår.

Leif Harald Hansen

Demokrati til evig tid?

Redaktør/journalist Tom Erik Thorsen har en leder 15. januar, om demokratiet i USA og vårt eget.

«Vi kan drømme om Amerika, men dette er et mareritt. Hva om dette hadde skjedd i Norge?» skriver redaktøren. Lederen er en tankevekker, men et autoritært styrt Norge er det få som tenker seg. Men redaktøren har ikke noen tanker om hvordan vi beholder demokratiet. «Vi vet ikke hva vi har før vi mister det,» skriver han.

Demokrati betyr deltakelse i samfunnet og bruke vår ytringsfrihet. Tar vi det for gitt at demokratiet alltid vil være der, vi trenger ikke gjøre for å bevare det, eller?!

Det er mange skandinaver som har emigrert til USA, dessverre har mange av de negative holdninger til svarte og flere er kristenkonservative. Jeg kan anbefale å lese «Amerikanske bilder», en personlig reise gjennom det svarte Amerika av dansken Jacob Holdt.

Ø. Engesland, Porsgrund

Korona-vaksinering

Registrerer at Porsgrunn skal bruke bibliotek som vaksineringssted, som har så dårlig parkeringsplass. Hvorfor ikke bruke Kjølnes idrettsanlegg?

Skien bruker Stevneplassen, som har langt enklere framkommelighet.

Men nå er det vel slik at i Porsgrunn skal ikke bil brukes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Håper de tenker seg om og kanskje litt på dem som er avhengig av bilen.

Gangbar

Lett på tiltakene for barn og unge

Når jeg ser hvor mange som er på skøytebanen i Fritidsparken for å kose seg på skøyter og samt alle som har samlet seg for aking og skigåing på Jarseng denne helga så har jeg bare en oppfordring til politikerne i Grenland:

Se nå til å åpne opp for at barn og unge kan komme seg på organisert trening og andre fritidsaktiviteter! Ta gjerne med breddeidrett og treningssenter også!

Mr. Lei