Regionen står klar for c02-fangst

I siste eksterne kvalitetssikringsrapport anbefales staten å prioritere CO2-fangstanlegg i sementproduksjonen på Norcem i Brevik. Dette er fantastisk for klima, for industri, og for regionen vår.

Vi står klar, og fylkeskommunen inviterer til bredt samarbeid med industrien, vertskommunen Porsgrunn og naboer, NHO og LO, USN og Skagerak Energi for å få ringvirkninger ut av CO2-fangsten i Brevik.

Fylkestinget vedtok 17. juni å både bruke penger på å mobilisere for prosjektet på Norcem, og å starte et bredt ringvirkningsprosjekt for synergier og ringvirkninger av den viktige teknologien i regionen. Vi kan bli verdens kompetansesenter for å rense atmosfæren for klimagasser. Med dette signaliserer vi et ønske om å gjøre fastlandsindustri og miljøteknologi som premiss for samfunnsutviklingen i Vestfold og Telemark fylke.

VERDENSSENTER: Brevik og vårt fylke kan bli verdens kompetansesenter for å rense atmosfæren for klimagasser, skriver Ådne Naper (SV). Foto: Tor-Arne Nøstdal